Nieuw programma bodembeschermingstechnieken voor handhavers en toezichthouders bevoegd gezag
Nieuw programma bodembeschermingstechnieken voor handhavers en toezichthouders bevoegd gezag

In het najaar 2014 zijn we begonnen met een programma toegespitst op de handhavers en toezichthouders van het Wabo bevoegd gezag over de technische aspecten van de bodembescherming.

De volgende thema's zijn in voorbereiding en zijn binnenkort beschikbaar:

  • Voorzieningen in de praktijk
  • Atmosferische ondergrondse en bovengrondse opslagtanks
  • Gebruik van Olie/Water afscheiders. Riolering
  • Vereiste bodembeschermende voorzieningen bij enkele bedrijfstakken

Surf hier door voor meer informatie.