NIEUWSBRIEF OKTOBER 2007

 

In deze nieuwsbrief

De zomer ligt inmiddels weer achter ons en een enkeling zal met het korter en kouder worden van de dagen wellicht met weemoed terug denken aan de heerlijk lange dagen. Maar na deze eveneens relatief rustiger periode in bodemland staan er weer veel ontwikkelingen voor de deur.

Ook de ontwikkelingen bij de BodemBreedAcademie staan niet stil. In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende cursussen uit ons aanbod:

Meer ontwikkelingen op BodemBreedAcedemie.nl 

Cursus Samenhangende Instrumenten Bodembeheer - RisicoToolboxBodem

 

Het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit maakt het voor lokale overheden mogelijk om gebiedsspecifieke normen voor bodemkwaliteit vast te stellen. In welke situaties is het echter nu aantrekkelijk of zelfs noodzakelijk om deze zogenaamde lokale referenties vast te stellen? En hoe wordt lokaal bodem(kwaliteits)beleid vorm gegeven?

Om antwoord te krijgen op deze vragen is de Cursus Samenhangende Instrumenten Bodembeheer - RisicoToolboxBodem ontwikkeld. Aan de hand van twee praktijksituatie krijgt u inzicht in de afwegingen die ten grondslag liggen aan de keuze tussen generiek of locatiespecifiek beleid en het gebruik van instrumenten, met in het bijzonder de Risicotoolboxbodem, die deze afwegingen onderbouwen.

De cursus is een initiatief van RIVM en Bodem+ en de eerste uitnodigingen zijn inmiddels de deur uit. Op 21 november zal een frisse groep aan de gang gaan met de praktijksituaties. Hierna volgen meer cursussen. De eerste cursusdata zijn gereserveerd voor een geselecteerde groep deelnemers. Na deze pilotperiode staat de cursus open voor iedereen die hier belangstelling voor heeft.

Meer informatie over deze cursus vindt u op onze website.

Cursus

Eendaagse Cursus Samenhangende Instrumenten Bodembeheer ? RisicoToolboxBodem

Wanneer

Cursusdata 2007:
21 november
12 december
19 december

Cursusdata 2008:
22 januari
31 januari
5 februari

Waar

SenterNovem/ Bodem+ Utrecht

Kosten

Onbekend

Meer informatie

Klik hier

Inschrijven

Klik hier

De Cursus Samenhangende Instrumenten Bodembeheer - RisicoToolboxBodem is een initiatief van RIVM en Bodem+ en vindt plaats bij SenterNovem Utrecht.

Top Cursus Verontreinigde Bodems

Grote belangstelling voor TOP Cursus Verontreinigde Bodems

Hoe zorg je ervoor in dat je kennisniveau in een tijd waarin de ontwikkelingen in onderzoek, technologie en beleid op bodemgebied elkaar snel opvolgen op niveau blijft?

Speciaal voor medewerkers van lagere overheden die hun kennisniveau op peil willen houden is de TOP Cursus Verontreinigde Bodems ontwikkeld. Centraal in deze cursus staan de nieuwste ontwikkelingen in beleid en regelgeving en de nieuwste kennis op het gebied van bodemsanering. De basis van de cursus vormt een van de colleges uit het Master of Science programma van de Environmental Science opleiding van Wageningen Universiteit.

Dat de belangstelling voor een dergelijke cursus groot is blijkt wel uit het feit dat er inmiddels al 20 aanmeldingen zijn voor deze cursus. Op 6 en 7 november zal een enthousiaste groep bodemprofessionals al eersten ervaring opdoen met het cursusprogramm op MSc niveau. Het Capita Selecta dat in mei en juni is gegevens belooft, zoals wel uit de reactie hieronder blijkt, veel goeds.

"In mei en juni 2007 hebben we het Capita Selecta van de Topcursus op de universiteit gedraaid met de gastdocenten. Er waren veel enthousiaste reacties, omdat er in één klap een overzicht gegeven wordt van alle aspecten die bij verontreinigde bodems een rol spelen. Als je de cursus gevolgd hebt, ben je niet meteen dé specialist, maar je weet wel waar de knelpunten liggen en wie je daarbij kunnen helpen." (Tim Grotenhuis, Sectie Milieutechnologie, Wageningen Universiteit en Research Centrum)

Cursus Tweedaagse TOP Cursus Verontreinigde Bodems
Wanneer 6 en 7 november 2007

waar

Hotel en Conferentieoord De Wageningse Berg in Wageningen

Kosten

690 euro per persoon (inclusief syllabi, koffie en thee, lunches en diner op 6 november)

In verband met het avondprogramma op 6 november is heet mogelijk om via Wageningen Business School een overnachting bij Hotel de Wageningse Berg te reserveren. Kosten hiervoor bedragen 70 euro (inclusief ontbijt)

Meer informatie

folder
website WUR

Inschrijven

klik hier

De Topcursus is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door de Wageningen Universiteit in opdracht van de BodemBreedAcademie.

BoMil - Bodem voor Milieuwethandhavers

In de vorige nieuwsbrief al aangegeven maar nog steeds actueel: het modulaire opleidingsprogramma BoMil (Bodem voor Milieuwethandhavers)

Milieuhandhavers worden al vele jaren geconfronteerd met een werkveld dat zich sterk ontwikkelt en zich vaak aanpast aan nieuwe inzichten. Voor iedere milieucompartiment geldt dat het de handhaver uitdaagt zich op de hoogte te houden van de nieuwe ontwikkelingen en inzichten. De handhaver ziet wetgeving ontstaan, zich integreren en zich aanpassen.

Niet in de laatste plaats geldt dit voor alle wet- en regelgeving die direct of indirect te maken heeft met het werkveld bodem. Dit beleidsveld is sterk in ontwikkeling. Niet alleen de wetgeving verandert, ook de methoden van onderzoek en sanering veranderen. Normen en richtlijnen worden van toepassing en vaak na een paar jaar voor nieuwe vervangen.

Speciaal voor de milieuhandhaver is het modulair opleidingsprogramma BoMil (Bodem voor Milieuwethandhavers) opgesteld. Dit programma zich richt op hen die als opsporingsambtenaar of als toezichthouder actief zijn op bodemgebied. De opleiding is verdeeld in een aantal modulen die afzonderlijk kunnen worden gevolgd. De opleiding biedt een nieuwe kijk op milieutoezicht vanuit het bredere perspectief van ketentoezicht

Cursus BoMil - Bodem voor Milieuhandhavers
Wanneer Vanaf 6 september 2007
Waar

BAZN de Bestuursacademie, Tilburg

De cursus kan ook Incompany binnen uw eigen organisatie worden uitgevoerd. Informeer voor de mogelijkheden bij BAZN de bestuursacademie, Hermen Vreugdenhil, 013 465 13 80 of h.vreugdenhil@bazn.nl

Kosten

Module 1: Handhaving grondig bekeken 275 euro

Module 2: Besluit Bodemkwaliteit 275 euro

Module 3: Bodembeheer uitgediept 610 euro

Module 4: Handhaving en toezicht uitgediept 485 euro

Module 5: Management van toezicht 150 euro

Meer informatie klik hier
Inschrijven klik hier

BoMil is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door de BAZN de bestuursacademie in opdracht van de BodemBreedAcademie. De cursus is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de SIKB en het LOM.

BodemBreedAcademie op het Bodem Breed Symposium

 

27 en 28 november zal het jaarlijkse Bodem Breed Symposium weer plaatsvinden. Uiteraard zal de BodemBreedAcademie aanwezig zijn. Hoe en wat houden we nog even geheim, maar u kunt ons vinden op de markt.

Informatie

BodemBreedAcademie
Postbus 420
2800 AK Gouda
Telefoonnummer: 0182 540850

Contactpersonen:
Cor Neeft
Dorien Derks
E-mail: info@bodembreedacademie.nl

Afmeldingen voor deze nieuwsbrief kunt u hier doorgeven.