Nieuwsbrief - november 2009
Voorjaar 2010 start opleiding bodemadviseurs

Na twee succesvolle uitvoeringen in Noord en West Nederland start in het voorjaar van 2010 een nieuwe leergang voor deelnemers Oost Nederland.

De leergang is bedoeld voor aankomende Bodemadviseurs. De opleiding wordt verzorgd bij Witteveen+Bos te Deventer. De start is op 2 maart 2010. Op de leergang kan per module worden ingeschreven. Iedere module bestaat uit 3 avonden van 17.00 tot 21.00 u.
De complete leergang bestaat op dit moment uit zes modulen.
 
De leergang wordt vormgegeven door een samenwerkingsverband van diverse bureaus (Witteveen+ en Bos, Oranjewoud, Royal Haskoning, DHV, MUG, Lankelma, Geofox Lexmond, Tauw) in samenspraak en met ondersteuning van de werkgroep bodem ONRI en de VVMA

9 dec. en 2 feb. Handreiking gemeentelijk bodembeleid
Op 9 december a.s. en 2 februari 2010 wordt er een nieuwe bijeenkomst georganiseerd in het kader van de Handreikingen Gemeentelijk BodemBeleid. De handreikingen zijn uitgegeven door SenterNovem Bodem+ en kunnen op deze website worden gedownload.
Deze cursus is bedoeld voor bodemmedewerkers van de kleinere gemeentelijke diensten maar iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp en ideeen kan gebruiken bij het gebruik van deze handreikingen is uiteraard welkom!
Examenregeling milieukundig begeleider
In de nieuwe BRL 6001 milieukundig begeleider wordt uitgegaan van een examenregeling. Deze regeling wordt verder uitgewerkt. Er zal een voordracht volgen aan het CCvD bodembeheer SIKB met betrekking tot de samenstelling van de examencommissie. Deze zal vervolgens, onder regie van een onafhankelijke partij (Hobeon SKO) het examen gaan ontwikkelen. Dit examen bestaat uit twee delen, een theoretisch deel A en een praktijkexamen deel B.

De scope ligt op het afnemen van een eerste deel A examen (theorie) in het voorjaar 2010, na een aantal maanden gevolgd door een praktijktoets deel B. Wanneer de kandidaat slaagt voor het complete examen is men direct inzetbaar als gecertificeerd milieukundig begeleider.
 
Interesse? info@bodembreedacademie.nl (T 0182 540850, 06 537 89906 Cor Neeft)

Enquête BodemBreedAcademie
Deze enquête is gericht op een brede groep 'bodembetrokkenen'. We willen iedereen uitnodigen om zijn/haar mening of idee te geven over nieuwe cursussen die vanuit de BodemBreedAcademie kunnen worden geïnitieerd. De enquête is samengesteld in samenspraak met SenterNovem Bodem+, RIVM, technische commissie Bodem en zal ook via de websites van deze organisaties worden aangeboden.
enquête invullen