E-mail slecht leesbaar? Klik hier voor de online versie: www.bodembreedacademie.nl/newsletters/nieuwsbrief.aspx?id=332 maart 2009
In deze nieuwsbrief:
Basiscursus bodemrisicobeoordeling van start

Wilt u kunnen uitleggen waarom bewoners zich waarschijnlijk geen zorgen hoeven te maken, terwijl de bodem waarop ze wonen valt in de bodemkwaliteitsklasse Industrie? Wilt u weten waarom je een ernstig verontreinigde bodem niet altijd hoeft te saneren? Hebt u wel eens gehoord van de Risicotoolbox en Sanscrit, maar weet u niet precies waar deze instrumenten voor dienen? Dan is de nieuwe 1-daagse Basiscursus bodemrisicobeoordeling iets voor u!

Het bodembeleid wil sturen op risico's, waarbij er verschil is tussen het beleid voor bodemsanering en voor grondverzet. Om de risico's te kunnen beoordelen zijn instrumenten ontwikkeld: de verschillende bodemnormen, de Risicotoolbox en Sanscrit. In de Basiscursus bodemrisicobeoordeling maakt u kennis met deze instrumenten. De cursus wordt kosteloos aangeboden via de BodemBreedAcademie. Voor meer informatie gaat u naar www.bodembreedacademie.nl

Cursusdata
23 april, 27 mei en 18 juni 2009

Direct inschrijven? Klik hier.

De basiscursus bodemrisicobeoordeling is een initiatief van SenterNovem Bodem+ met medewerking van Van Hall Larenstein, Grontmij, RIVM en DCMR Milieudienst Rotterdam.

Innovatieve onderzoekstechnieken - Hoe en waar zet u ze in?

Innovatieve technieken kunnen een goede aanvulling zijn op de bestaande onderzoekstechnieken. Het innovatieve karakter van de technieken zit vooral in de manier waarop deze in de onderzoekspraktijk kunnen worden ingezet. Op 16 juni organiseert de BodemBreedAcademie een cursus over waarom, waar en hoe u deze technieken kunt gebruiken. U kunt zich nu voor deze cursus inschrijven op de site van de BodemBreedAcademie.

Het bodemonderzoek wordt vaak nog uitgevoerd met 'reguliere' technieken, het plaatsen van boringen en peilbuizen en het op die manier nemen van grond en grondwatermonsters. Dit staat immers allemaal beschreven in protocollen en wordt geaccepteerd door opdrachtgevers en het bevoegd gezag. Deze zijn echter vaak niet goed op de hoogte van onzekerheden in dit onderzoek waardoor er een schijnzekerheid ontstaat. De bodem is immers grillig van opbouw waardoor de spreiding en de variatie van de gehalten van de milieubelastende stoffen vaak aanzienlijk verschilt.

De innovatieve technieken brengen deze variatie in beeld en de cursus geeft een samenvattend beeld van de mogelijkheden waarop deze in de praktijk kunnen worden toegepast. U kunt uw belangstelling kenbaar maken, een factsheet aanvragen of aanmelden voor de cursus via de website www.bodembreedacademie.nl

De cursus 'Innovatieve onderzoekstechnieken - hoe en waar zet u ze in?' is een initiatief van SKB met medewerking van Grontmij, NEN en FUGRO.

Workshop ter ondersteuning van het gebruik van de Handreikingen Gemeentelijk Bodembeleid

Vanuit SenterNovem Bodem+ verzorgt de BodemBreedAcademie op 25 maart een workshop voor bodembetrokkenen van gemeenten in het kader van de Handreikingen Gemeentelijk Bodembeleid. Er zijn negen handreikingen ontwikkeld door Witteveen en Bos in samenspraak met SenterNovem Bodem+ en tijdens de workshop zal het gebruik verder worden toegelicht. Dit middels een tweetal parallele sessies zodat iedereen op de hoogte komt van de inhoud van deze handreikingen en tools in handen krijgt om ze in de eigen praktijk toe te passen.

25 maart is een eerste bijeenkomst in Utrecht. Daarna worden er regionale sessies georganiseerd. Door de inzet van de BodemBreedAcademie (i.h.b. SenterNovem Bodem+) zullen er géén deelnemersvergoedingen worden gevraagd. Toegang is gratis. U kunt zich nu voor deze workshop inschrijven op de website van de BodemBreedAcademie.

De workshop ter ondersteuning van het gebruik van de Handreikingen Gemeentelijk Bodembeleid is een initiatief van SenterNovem Bodem+ met medewerking van Witteveen en Bos.

Cursus Bodemecologie

Op 15 en 21 april verzorgt de BodemBreedAcademie voor het tweede jaar de cursus Bodemecologie. In 2008 bleek er erg veel belangstelling te zijn voor deze gratis cursus. Zo veel dat nog steeds belangstellenden op de reservelijst staan. Zij worden nu uitgenodigd voor de nieuwe uitvoering.

Heb je alsnog belangstelling geef het dan aan ons door. Je kunt ook een brochure aanvragen waar de cursus verder in staat beschreven. De nieuwe uitvoeringen worden georganiseerd in het gebouw van de Wageningen Universiteit.

Direct aanmelden voor deze cursus kan natuurlijk ook. Gebruik dan onderstaande link of ga naar de aanmeldpagina op de website van de BodemBreedAcademie: www.bodembreedacademie.nl/main.aspx?id=235

De basiscursus Bodemecologie is een initiatief van het Platform Bodemleven, waarin momenteel vertegenwoordigd zijn: SenterNovem Bodem+, Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB), de Technische Commissie Bodembescherming (TCB), RIVM, VNG, IPO en DLG.

BodemBreed Didactische Aantekening BB(D)A

De BodemBreedAcademie organiseert in samenwerking met Bureau Stroom dit voorjaar een cursus didactiek voor opleiders en docenten aan de BBA. Het is een cursus om vakmensen die onderwijs aanbieden in de BBA tools te geven om hun lessen en trainingen structuur te geven.

Na het volgen van deze cursus heeft de deelnemer o.a. inzicht in de didactische basisprincipes van onderwijsleergesprek, presentatie en groepswerk en beter zicht op zijn persoonlijk functioneren voor en met de groep.

De cursus bestaat uit twee dagdelen van 13.00 tot 17.00 uur en wordt gegeven op de BodemBreedAcademie in Gouda. In de loop van 2009 volgen er terugkomdagen. 

Certificaat
Na afloop van de cursus ontvangen deelnemers het Certificaat BodemBreed Didactische Aantekening BB(D)A.

De eerste snelcursus is reeds gestart in februari. In mei/juni wordt de cursus herhaald. U kunt zich hiervoor inschrijven door contact op te nemen met:
Rian Janse - secretaris of Cor Neeft - coördinator
T: 0182 540 850 - info@bodembreedacademie.nl

De cursus didactische aantekening BodemBreedAcademie is een initiatief van SKB met medewerking van bureau Stroom.


Cursus maandkalender

Agenda April 2009

Voor een nadere beschrijving van de cursussen kunt u terecht op de website:
www.bodembreedacademie.nl/aanbod.aspx

2 april 2009
Asbest herkennen

BEST Opleidingen b.v. (www.bestopleidingen.nl)
Contact & Info: Robbert van Dijk - tel: 0347 357260 e-mail: robbert@bestopleidingen.nl

7 april 2009
Besluit Bodemkwaliteit: Bodemkwaliteitskaarten opzet en grondverzet en Handhaving Besluit

Schreurs Opleidingen bv (www.schreurs-opleidingen.nl)
Contact & Info: dhr. J. Schreurs  tel: 0495 452819 e-mail: info@schreurs-opleidingen.nl

7 april 2009
Introductiecursus Webbased Sanscrit

Van Hall Larenstein (www.vanhall-larenstein.nl)
Contact & Info: Jolande Oechies tel: 058 2846160 e-mail: jolande.oechies@wur.nl

7 april 2009
Opleiding Deskundig Inspecteur Bodembeschermende Voorzieningen

NIBV (www.nibv.nl)
Contact & Info: Joop Groenveld tel: 0341 455 903 e-mail: info@nibv.nl

8 april 2009
Circulaire bodemsanering 2006/2008

Schreurs Opleidingen bv (www.schreurs-opleidingen.nl)
Contact & Info: dhr. J. Schreurs  tel: 0495 452819 e-mail: info@schreurs-opleidingen.nl

9 april 2009
Herhaling Deskundig Leidinggevenden Projecten verontreinigde grond (DLP)
BEST Opleidingen b.v. (www.bestopleidingen.nl)
Contact & Info: Robbert van Dijk - tel: 0347 357260 e-mail: robbert@bestopleidingen.nl

15 april 2009
Cursus Landbodemonderzoek volgens NEN 5725 en NEN 5740

De cursus op 15 april is nu al volgeboekt. Wegens de grote belangstelling heeft NEN twee extra cursussen ingepland op 27 mei in Utrecht en op 23 juni in Zwolle.
NEN-cursussen (www2.nen.nl)
Contact & Info: Mark Leenaers tel: 015 2690379 e-mail: Mark.leenaers@nen.nl

21 april 2009
Besluit bodemkwaliteit: 1-daagse

Schreurs Opleidingen bv (www.schreurs-opleidingen.nl)
Contact & Info: dhr. J. Schreurs  tel: 0495 452819 e-mail: info@schreurs-opleidingen.nl

23 april 2009
Interne Auditor BRL SIKB

Schreurs Opleidingen bv (www.schreurs-opleidingen.nl)
Contact & Info: dhr. J. Schreurs  tel: 0495 452819 e-mail: info@schreurs-opleidingen.nl

23 april 2009
Nazorg Bodemsanering

Eurecom (www.eurecom.nl)
Contact & Info: Martin Visser tel: 06 53206224 e-mail: info@eurecom.nl

Contact
BodemBreedAcademie

Rian Janse - secretaris / Cor Neeft - coördinator BBA
Groningenweg 10, 2803 PV Gouda - Postbus 420, 2800 AK Gouda
T: 0182 540 850 - info@bodembreedacademie.nl