Bodembreed academie / Grondwateroverlast in de bebouwde omgeving
Grondwateroverlast in de bebouwde omgeving

Aanbieder: Stichting PAO

In Nederland komt grondwateroverlast op vrij grote schaal voor; 40% van de gemeenten worstelt met dit probleem. De overlast uit zich voornamelijk in water of vocht in kelders of kruipruimtes, optrekkend vocht in muren en (te) natte tuinen. Allerlei ontwikkelingen maken dat het noodzakelijk is beter rekening te houden met grondwater, in alle fasen van de ruimtelijke-ordeningsketen (bestemmen, inrichten en beheren). Dit is cruciaal voor het bewoonbaar houden van grote delen van Nederland. Hierbij spelen er behalve technische, vooral ook beleidsmatige en juridische problemen. Divers onderzoek en jurisprudentie hebben laten zien hoe complex de stedelijke grondwateroverlastproblematiek is. Gelukkig komt er steeds meer licht in het duister! Grondwateronderlast (de problematiek houten paalfunderingen) wordt slechts kort aangestipt in deze .

Een tweedaagse cursus met de volgende onderwerpen:

  • Introductie, oorzaken van te hoge grondwaterstanden en de meest toegepaste maatregelen hiertegen
  • De wet en regelgeving (de gemeentelijke grondwaterzorgplicht);
  • Zin en onzin van een grondwatermeetnet + aanleg, beheer en kosten hiervan.
  • Een functionerend grondwatermeetnet in de praktijk
  • Rekenen aan oplossingen voor bestaande problemen
  • De grondwaterzorgplicht in het verbrede rioleringsplan (GRP): praktijkvoorbeelden

Meer informatie: www.pao-tudelft.nl