Bodembreed academie / Examens / Examenregeling Milieukundig Begeleiding
Examenregeling Milieukundig Begeleider (BRL SIKB 6000)

Met het succesvol afronden van zowel het theorie- als het praktijkexamen Milieukundig Begeleider voldoet de kandidaat aan de competentie-eisen zoals gesteld in protocol 6001 (Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg).

De procedures rond het examen MKB zijn vastgelegd in het Examenreglement MKB. De competenties die een milieukundig begeleider moet hebben staan in het Functiedocument MKB. De daarin gebruikte termen worden toegelicht in het Competentiedocument van de BodemBreedAcademie.
Per 1 juli 2020 is een nieuwe versie van het Examenreglement en het Functiedocument in werking getreden. Deze zijn van toepassing op nieuwe examentrajecten die vanaf die datum zijn ingezet. Het Competentiedocument is niet gewijzigd. Hieronder vindt u de documenten:

LET OP: voor deelname aan het praktijkexamen dient de kandidaat, conform het examenreglement, vooraf zijn praktijkervaring aan te tonen en te laten beoordelen. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het formulier Praktijkervaring MKB. Aan dit formulier is een toelichting gekoppeld waarin informatie is opgenomen over de eisen aan de praktijkervaring en de aan te leveren gegevens. 

Met onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor het examen Milieukundig begeleider.    
 
Voor en achternaam
Organisatie                                                         
KvK-nummer
Adres
Postcode
Plaats
E-mail
Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel)
Geboortedatum
Opleiding MKB gevolgd (ja/nee)
Factuuradres (indien afwijkend)

Ik schrijf me in voor:

Theorie-examen (start 09.30 uur)
 Vrijdag 28 mei 2021Examen theorie (deel A)
 Vrijdag 25 juni 2021Herexamen theorie (deel A)
 Vrijdag 23 juli 2021
 Donderdag 29 juli 2021
 Vrijdag 30 juli 2021
.
Praktijkexamen (start 09.30 uur)
 Vrijdag 21 mei 2021
Examen praktijk (deel B)
 Vrijdag 17 september 2021Herexamen praktijk (deel B)
 Vrijdag 22 oktober 2021
 Vrijdag 26 november 2021
  


In 2021 worden de volgende tarieven gehanteerd:

  • Examen deel A (theorie): € 400,-- excl. BTW 
  • Examen deel B (praktijk): € 575,-- excl. BTW

De examens vinden plaats bij de BodemBreedAcademie in Gouda (Burgemeester van Reenensingel 101).

Het invullen van dit formulier verplicht u tot niets. Wanneer u dit online formulier verstuurt ontvangt u vanuit de BodemBreedAcademie de bevestiging van uw inschrijving. Hobéon is de onafhankelijke organisatie die de ontwikkeling van het examen begeleidt.

Meer informatie:
Monique Kielliger (secretariaat BBA) 085-4862470 of info@bodembreedacademie.nl
Matthijs Bos (Hobéon - procesbegeleider) 070-3066850

Het is niet de bedoeling dat u onderstaand veld te zien krijgt. Mocht u het toch zien laat het aub leeg