Bodembreed academie / Bronbemaling
Inventarisatie opleidingen bronbemalingen en grondwaterhydrologie

SIKB is in 2009 met een project gestart dat beoogt een bijdrage te leveren aan kwaliteitsborging bij bouwputbemalingen. Daarbij is een platform Tijdelijke grondwaterstandverlagingen opgericht.

Deze pagina op de site van de bodembreedacademie heeft tot doel een inventarisatie te maken van opleidingen die in dit kader kunnen worden gevolgd. Iedere betrokkene wordt opgeroepen relevante opleidingen en trainingen aan het secretariaat van de BodemBreedAcademie door te geven zodat na verloop van tijd een overzicht ontstaat van voor dit werkveld relevante opleidingen. Na verloop van tijd zullen ze worden opgenomen in  de database van de Academie Bodembreed. Daarnaast  zal in de cursuskalender op deze site de diverse uitvoeringen worden opgenomen.

In 2010 zijn drie richtlijnen opgesteld op grond waarvan wellicht aanvullend cursusaanbod gerealiseerd kan gaan worden. Het betreffen de volgende richtlijnen:

  1. opstellen van bemalingsadviezen;
  2. het beoordelen van aanvragen om een watervergunning bij bemalingen;
  3. het uitvoeren van de daadwerkelijke bemaling in de bouwput.

Iedere cursus in onderstaand overzicht verwijst naar een vervolgpagina met meer gedetailleerde informatie.

  Opleiding  Aanbieder  Niveau
 

BRL 12000 - Tijdelijke grondwaterbemalingenSchreurs OpledingenMBO/HBO
Stedelijk waterbeheer, geohydrologie en bodemverontreiniging
Schreurs OpleidingenHBO

Bodemenergie voor overheden (2-daagse cursus) NVOE  
Bodemenergie (schriftelijke cursus in 11 delen) IF technology/ Euroforum   
  Grondwateroverlast in de bebouwde omgeving
Stichting PAO HBO/WO 
Tijdelijke grondwaterstandsverlagingen (bouwputten) Delftsessions HBO
  Cursus grondwater Royal Haskoning MBO/HBO 
  Assistent Bronbemaler SOMA Bedrijfsopleidingen (V)MBO 
  Bronbemaler SOMA Bedrijfsopleidingen (V)MBO 
  Assistent Boormeester SOMA Bedrijfsopleidingen (V)MBO 

Boormeester SOMA Bedrijfsopleidingen (V)MBO
  Boormeester horizontaal borenSOMA Bedrijfsopleidingen(V)MBO