Bodembreed academie / Bodemenergie - schriftelijke cursus in 11 delen
Bodemenergie - schriftelijke cursus in 11 delen

Aanbieder: IF technology ism Euroforum

Introductietekst:
Energieopslag in de bodem bespaart energie en reduceert de emissie van CO2. Bovendien zijn de meeste technieken economisch rendabel en leveren ze een aanzienlijke bijdrage aan de vereiste energie prestaties van gebouwen (EPN). Niet voor niets zijn inmiddels honderden grootschalige systemen in Nederland gerealiseerd. Kleinere systemen zijn zelfs in een veelvoud daarvan gemaakt. De verwachting is dat deze groei zich doorzet, ook gezien de strengere CO2-emissie eisen en de stijgende olie- en gasprijzen. Bedrijfsleven en overheid zijn op zoek naar de toepassingsmogelijkheden van bodemenergie.

In de cursus wordt ingegaan op zaken van de haalbaarheidsstudie tot en met het beheer van de installatie. Juridische en organisatorische aspecten komen aan de orde en welke aanbestedings-, tariefvormings- en outsourcingsmethoden kunnen worden toegepast.

De onderwerpen in de cursus zijn:

 • Bodemenergie als duurzame energie;
 • Ondergrond- geologie en geohydrologie
 • Gebouwinstallaties
 • Grondwatersystemen
 • Bodemwisselaars
 • Geothermie
 • Beleid en vergunningen
 • Financiele aspecten
 • Realisatievormen en risicomanagement
 • Exploitatie en beheer
 • Ontwikkelingen bodemenergie

De schriftelijke cursus wordt gecompleteerd met een mondelinge praktijkbijeenkomst van een halve dag, en met beantwoording van eventuele vragen naar aanleiding van de lesdelen. Desgewenst kunt u een actuele casus voorleggen.

Meer informatie: euroforum 040 2925950
www.euroforum-uitgeverij.nl/bodemenergie