Nieuwsbrief oktober 2010

Nieuwe website
De website van de BodemBreedAcademie is in een nieuw jasje gestoken. Om het nog overzichtelijker voor u te maken hebben wij de structuur van de website aangepast en vereenvoudigd. Wij zijn blij met het resultaat! Mocht u vragen op- en/of aanmerkingen hebben dan horen wij dit graag van u.
Leergang bodemadviseurs

Niveau 1
Momenteel rondt  de derde groep deelnemers van de leergang Bodemadviseurs de opleiding op het eerste niveau af. Verschillende adviesbureaus leveren expertise in de leergang en verzorgen een module. De laatste module in het kader van de adviesvaardigheden wordt door Oranjewoud verzorgd. Daarna volgt de examenperiode. 'We hebben hoge verwachtingen want het is een enthousiaste groep geweest', zo vertelt Lex Stax, projectleider.
Voor de deelnemers is het een afsluiting van een intensief cursustraject dat startte in het voorjaar 2010.

Vanaf januari willen we weer een nieuwe groep starten op
niveau 1. Nu in het 'Zuiden van het land', de regio waar tot nu toe geen uitvoering is geweest. Als gastheer fungeert Arcadis in Den Bosch.  De leergang op niveau 1 bestaat uit 6 modulen van ieder drie dagdelen. Aanvang 17.00 tot 21.00 uur.  Het volgen van aparte modulen is ook mogelijk.
Meer informatie en inschrijven.

De leergang bodemadviseurs wordt verzorgd vanuit de BodemBreedAcademie in samenwerking met Arcadis BV, Geofox-Lexmond, Royal Haskoning, Provincie Noord-Brabant, Lankelma groep, DHV, MUG ingenieursbureau, Witteveen+Bos.

Niveau 2 nieuw
Zoals al aangekondigd in eerdere nieuwsbrieven willen we, in nauwe samenspraak met de sector (VVMA, NL ingenieurs), de leergang Bodemadviseurs uitbreiden naar niveau 2. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het curriculum. De modulen die met elkaar het programma vormen: adviesvaardigheden, samenwerking in projecten, projectmanagement, technische praktijkvoorbeelden en een meer vakinhoudelijk module; verdieping van de bodem.
Op de site is een uitgebreide modulebeschrijving te downloaden. De leergang zal centraal in Nederland worden verzorgd. Dit niveau wordt met een examen afgesloten.
Meer informatie en inschrijven.

Examen milieukundig begeleider
Voor milieukundig begeleiders is het mogelijk om een officieel certificaat milieukundig begeleider te verwerven wanneer het examen met goed gevolg is doorlopen. Dit examen staat onder supervisie van het CCvD bodembeheer en wordt als zodanig erkend binnen BRL 6000 met de begeleidende protocollen. De examencommissie, die het examen schrijft, is samengesteld uit specialisten. De examinering wordt begeleid door Hobeon SKO. Deze organisatie zorgt voor een goed verloop van het examineringsproces. Het examen bestaat uit twee delen, een theorie- met daarnaast een praktijktoets. 
Meer informatie en inschrijven.
Bodemdigitaal
Donderdag 16 september jl. is de eerste cursus Bodemdigitaal gestart. Dit is een gratis traject waar iedere bodembetrokkene dus van harte welkom is. De cursus duurt een dag en wordt verzorgd bij  Learnwise in De Meern (Utrecht). Deze locatie is prima bereikbaar met het openbaar vervoer.
Je kunt een factsheet van deze cursus downloaden van de site van de BodemBreedAcademie. De inschrijvingen worden in volgorde van aanmeldingen behandeld. De tweede cursus is gepland op 25 november 2010.