Nieuwsbrief special Bodemdigitaal

In september start een nieuwe cursus rondom het thema digitale bodeminformatie.

Nu de digitale bodemketen een feit is, betekent dit ook dat medewerkers van overheden geacht worden kennis hiervan te hebben. Het is voor overheden al enige jaren mogelijk bodemgegevens digitaal op te slaan, te raadplegen en met elkaar uit te wisselen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het Landsdekkend Beeld Bodem onder het uitwisselingsformaat SIKB101. Hiervoor worden bodeminformatiesystemen ingezet.

Om de gebruikers en de beheerders van deze bodeminformatiesystemen te ondersteunen heeft SIKB in samenwerking met het Agentschap NL/ Bodem+ vanuit de BodemBreedAcademie het initiatief genomen om een cursustraject vorm te geven en te verzorgen. Het eerste deel van deze cursus is voor iedere betrokkene vrij toegankelijk. Er wordt dus géén inschrijfgeld gevraagd. Het tweede deel, waarvan de inhoud op dit moment wordt vastgesteld, zal meer het karakter krijgen van een specialisten cursus. Deze zal niet gratis zijn. Aanvullende informatie daaromtrent zal via de site van de BodemBreedAcademie worden gepubliceerd.

De cursus zal worden gegeven in Utrecht. Voor de eerste groep op 16 september 2010 zijn er ongeveer 20 cursusplaatsten beschikbaar. Voor aanmelden en meer informatie, zie de buttons onderstaand:

 

Het cursustraject Bodemdigitaal wordt ontwikkeld en verzorgd in samenwerking met Grontmij en Roxit.

BodemBreedAcademie
info@bodembreedacademie.nl
www.bodembreedacademie.nl
T 0182 540 850