NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2011

In deze nieuwsbrief

Modern onderzoek VOCl locaties

Cursus SPRONG

Ontwikkelingen leergang Adviseurs Bodem en Ondergrond

Examen milieukundig begeleider

Op de site van de BodemBreedAcademie is een overzicht opgenomen van  opleidingen en trainingen die in Nederland worden aangeboden voor professionals Bodem en Ondergrond. Nu met sterk verbeterde zoek- en sorteerfunctie!

Naar cursusoverzicht

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modern Onderzoek VOCl locaties

15, 30 maart - 19 mei

Hoe onderzoek je op een moderne manier een VOCl verspreidingslocatie? Hoe pak je dat aan?

Verspreidingslocaties met een verontreiniging met VOCl vormen de grootste groep van spoedeisende locaties.

 

De BBA organiseert samen met adviesbureau MWH en Edelman advies een cursus rondom modern onderzoek en de aanpak van deze VOCl locaties. 

Na het volgen van de cursus:

  • kent u de eigenschappen van VOCl en begrijpt u het gedrag van deze stof in de bodem. 
  • krijgt u inzicht in de beperkingen van traditionele technieken als boren en analyseren en u begrijpt waarom het noodzakelijk is om VOCl locaties op een moderne manier te onderzoeken. 
  • kunt u aangeven welke technieken geschikt zijn voor onderzoeken van VOCl locaties en waar u op moet letten bij het gebruik van moderne technieken en het kiezen van techniekaanbieders.
  • kunt u ook het belang van modern bodemonderzoek in relatie tot gebiedsgerichte aanpak weergeven.

 

U kunt regionaal deelnemen:

  • 15 maart in regio Oost (Arnhem)
  • 30 maart in regio West (Amsterdam)
  • 19 mei regio Noord (Assen)

Meer informatie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cursus SPRONG

21 april 2011 

SPRONG (Stakeholder Participatie bij de ontwikkeling en Gebiedsgerichte bodemambities) is een methode voor het ontwikkelen van een duurzame, gedragen en realistische visie op de ondergrond.

Met het opstellen van zo'n visie worden tegelijkertijd de belangen van en kennis bij diverse actoren samen gebracht. Daarnaast wordt met zo'n bodemvisie de implementatie van de kennis, de doorwerking, geborgd.

De cursus SPRONG is opgesteld om te laten zien welke fasen moeten worden doorlopen om zo'n visie op de ondergrond vorm te geven en te implementeren. In deze cursus wordt ook duidelijk hoe deze visie als kader gebruikt kan worden voor gebiedsontwikkeling.


SPRONG is ontwikkeld door Deltares, TNO Bouw en Ondergrond, Royal Haskoning, provincie Groningen, gemeente Gorinchem, provincie Zuid Holland, Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB) en Bodem+.

Meer informatie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ontwikkelingen leergang Adviseurs Bodem en Ondergrond

In 2011 willen we naast het programma op niveau 1 ook een programma op niveau 2 gaan aanbieden. Dit is bedoeld voor adviseurs met minimaal 2 jaar ervaring.  

Bioclear, DHV, Envita, Grontmij, Oranjewoud, Royal Haskoning, Tauw, Witteveen-Bos  ontwikkelen met elkaar het cursusprogramma. Ook hier weer vanuit het stramien 'voor en door het eigen werkveld'. Projectleider is Lex Stax.
 
Zowel de leergang op niveau 1 als op niveau 2 start weer in september 2011.
De leergang ontwikkelt zich tot een vaste standaard voor iedereen die als adviseur Bodem en Ondergrond werkzaam is.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Examen milieukundig begeleider in 2011
14 maart  - Deel A (theorie)
12 september - Deel B (praktijk)
In lijn met de besluiten binnen het CCvD Bodembeheer wordt in 2011 het examen milieukundig begeleider georganiseerd.
Opgeven kan via de site van de BodemBreedAcademie bij Hobeon/SKO. Deze onafhankelijke organisatie begeleidt de samenstelling van de vragen, het examen en de beoordeling van de kandidaten. In de beoordelingscommissie heeft een afgevaardigde van de Certificerende Instellingen zitting.
Nadat het examen met succes is afgerond is de kandidaat officieel erkend als MKB'er en kan als zodanig, zonder een aanvullende competentietoets door de CI, worden ingezet.