NIEUWSBRIEF April 2010

 

In deze nieuwsbrief:
Cursussen bodemecologie en bodemrisicobeoordeling

Het is nog steeds mogelijk om deel te nemen aan de cursus bodemecologie en bodemrisicobeoordeling. De cursussen zijn gratis dus je hoeft alleen in je agenda wat ruimte te maken en je bij ons aan te melden. Ze worden georganiseerd op locatie van het agentschap NL te Utrecht en ze worden verzorgd door specialisten vanuit het agentschap, RIVM, DCMR en het adviserend bedrijfsleven.

Er zijn al heel veel cursisten die hebben deelgenomen, letterlijk honderden. Voor de cursus bodemrisicobeoordeling is 28 mei a.s. de laatste gelegenheid. Voor meer informatie klik hier.

Voor de cursus bodemecologie (ook gratis) willen we dit jaar nog twee gelegenheden bieden. Medio juni is de eerst volgende gelegenheid om deel te nemen. Raadpleeg de site (klik hier) van de BodemBreedAcademie of klik hier om direct in te schrijven.

Leergang Bodemadviseurs regio Oost van start

Dit voorjaar is een nieuwe groep gestart met de leergang Bodemadviseurs. Om deze leergang mogelijk te maken treedt de BodemBreedAcademie daarbij op als intermediair tussen diverse bureaus. Dit keer zijn de cursisten te gast bij Envita in Almelo. De leergang bestaat uit 6 modulen die steeds door verschillende specialisten uit het werkveld worden vezorgd. Deze specialisten zijn werkzaam bij diverse bureaus; Witteveen+Bos, DHV, Oranjewoud, Royal Haskoning, Envita, provincie Noord Brabant. De leergang Bodemadviseurs staat ook open voor medewerkers vanuit de gemeente en de provincie.

Het is de bedoeling dat we in de loop van 2010 gaan werken aan een nieuwe uitvoering in Zuid Nederland. Voor meer informatie raadpleeg de site van de BodemBreedAcademie of klik hier om direct naar de specifieke pagina te gaan. Voor meer informatie is het ook mogelijk een brochure aan te vragen of een online formulier in te vullen om je belangstelling kenbaar te maken en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Examenregeling milieukundig begeleider

In de nieuwsbrief van november hebben we ook bij de examenregeling voor milieukundig begeleiders stilgestaan. Inmiddels is de examencommissie onder begeleiding van Hobéon SKO bezig met het opstellen van het schriftelijk theorie en praktijk examen (deel A en deel B). In de examenregeling is vastgelegd dat degene die slaagt voor het examen deel A en deel B direct inzetbaar is als milieukundig begeleider. Wanneer je belangstelling hebt voor dit traject of je wil opgeven voor het eerste theorie-examen vul dan het inschrijfformulier in op de site van de BodemBreedAcademie. Hobéon SKO regelt vervolgens de verdere inschrijving en organiseert het examen. Klik hier om door te surfen naar het inschrijfformulier.

Meer informatie vind je natuurlijk ook weer op de site. Er is ook een informatieblad beschikbaar. Stuur daarvoor een mail naar het secretariaat van de BodemBreedAcademie. Op de SIKB site is de volledige examenregeling te downloaden.

Bodemdigitaal
Het protocol voor de uitwisseling van digitale bodemgegevens, SIKB protocol 0101, is goed verankerd in de bodemsector. Bodemprofessionals krijgen niet allen te maken met digitalisering binnen de bodemsector maar ook met deze ontwikkeling binnen verwante sectoren. Ter ondersteuning ontwikkelt de BodemBreedAcademie vanuit het samenwerkingsverband SIKB / Agentschap nl een cursus BodemDigitaal voor eindgebruikers bij lokale overheden. Deze ontwikkeling van deze cursus die modulair van opbouw wordt vordert gestaag en we verwachten dat medio mei/juni de eerste sessie kunnen worden georganiseerd. Heb je belangstelling voor dit traject? Bekijk regelmatig de site van de BodemBreedAcademie. Binnenkort vind je daar een nieuwsitem met inschrijfmogelijkheden.
Cursussen geohydrologie, bronbemaling

Op de site van de bodembreedacademie is een inventarisatie gemaakt van opleidingen die in het kader van de kwaliteitsborging bij bouwputbemalingen / tijdelijke grondwaterstandverlagingen kunnen worden gevolgd. Het is een inventarisatie zodat voor iedere betrokkene in dit werkveld een overzicht beschikbaar komt van de relevante opleidingen. Dit jaar zullen binnen een projectgroep van SIKB drie richtlijnen worden opgesteld op grond waarvan wellicht aanvullend cursusaanbod gerealiseerd kan gaan worden. Het betreffen de volgende richtlijnen:
  1. opstellen van bemalingsadviezen;
  2. het beoordelen van aanvragen om een watervergunning bij bemalingen;
  3. het uitvoeren van de daadwerkelijke bemaling in de bouwput.

Klik hier om door te surfen voor meer informatie.

leertafels Bodem en Ondergrond voor het onderwijs

In samenwerking met de netwerkgroep HoogWaardig Ruimtegebruik van CURNET werken SKB en het agentschap NL/Bodem+ vanuit de BodemBreedAcademie aan een nieuw initiatief  in de vorm van een Leertafel Bodem en Ondergrond. Er is de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld en beschikbaar gekomen. Bijvoorbeeld in de vorm van allerlei hardware als de Bodemcahiers, de Bosatlas voor de ondergrond, soilpedia maar ook in de vorm van van allerlei cursustrajecten die zelfstandig vanuit de BodemBreedAcademie worden vormgegeven maar vooral ook in samenwerking met diverse instituten tot stand komen.

Met de leertafel Bodem en Ondergrond willen we stimuleren dat de nieuwe inzichten en het materiaal ook gebruikt gaat worden in het reguliere onderwijs. De onderwijsorganisaties zijn allemaal uitgenodigd om aan te schuiven bij de leertafels en er zijn ook financiële middelen vrijgemaakt om concrete ontwikkelingen te ondersteunen. Bijvoorbeeld het introduceren van nieuwe onderwerpen in de studieprogramma's (curriculum ontwikkeling) en het daadwerkelijk ontwikkelen van nieuw onderwijsmateriaal. Op de leertafels liggen alle producten die in de loop van de jaren vanuit de diverse programma zijn ontwikkeld.

Er zijn ook mogelijkheden om gastlessen aan te vragen of om te bemiddelen bij studie- en of stageopdrachten. Voor meer informatie bel dan naar het secretariaat van de BodemBreedAcademie of bel/ schrijf naar de volgende contactpersonen:
Cor W.M. Neeft 0182 540850 (cor.neeft@bodembreedacademie.nl)
Geert-Jan Verkade 0182 540600 (geert-jan.verkade@curnet.nl)

 

Contact
Rian Janse - secretariaat / Cor Neeft - coördinator BBA
Groningenweg 10, 2803 PV Gouda - Postbus 420, 2800 AK Gouda
T: 0182 540 850 - info@bodembreedacademie.nl
Aan-/afmelden digitale nieuwsbrief

Indien u deze nieuwsbrief wilt ontvangen, klik dan hier.
Via deze link kunt u zich ook aanmelden voor digitaal nieuws van andere Curnet-programma's.
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, klik dan hier.