Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Verhardingsonderzoek voor bodemonderzoekers
Naam Verhardingsonderzoek voor bodemonderzoekers
Omschrijving Samenvatting
Met regelmaat worden bij bodemonderzoek ook verhardingen onderzocht. Als dit asfaltverhardingen zijn dienen deze conform de protocollen van CROW-publicatie 210 te worden uitgevoerd en onderzocht. Vaak zijn er ook wegfunderingen aanwezig die veelal indicatief worden onderzocht om de herbruikbaarheid van deze vrijkomende materialen te bepalen.

De cursus gaat in op de wegenbouwkundige aspecten die van belang zijn voor verhardingsonderzoek binnen een bodemonderzoek. Als er asfalt in een monster wordt aangetroffen is het van belang om een inschatting te maken van de herkomst hiervan. Dit om te voorkomen dat er direct de conclusie wordt getrokken dat deze niet-herbruikbaar is vanwege een te hoog minerale-oliegehalte. Middels gedegen onderzoek en kennis over hergebruiksmogelijkheden van (funderings-)materialen, kan in veel gevallen de conclusie ‘herbruikbaar onder voorwaarden’ zijn.

Doelgroep
De cursus richt zich met name op projectleiders en monsternemers die verhardingsonderzoeken/ bodemonderzoeken uitvoeren/begeleiden. De cursus is ook uitermate geschikt voor personen voor wie (wegenbouwkundige) kennis bij bodemonderzoeken van belang is.


Locatie
Seats2Meet te 's-Hertogenbosch.


Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 845,- (excl. BTW).

Programma

Inleiding wegenbouwkunde;
Contractvormen en verantwoordelijkheidsverdeling
Bouwfasen
Plaats van onderzoek in bouwfasen
Opbouw wegconstructie
consequenties voor onderzoek en monsterneming
Besluit bodemkwaliteit
Bouwstoffen, (Grond en baggerspecie)
Bouwstoffen
V/NV-bouwstoffen
Uitzonderingsregels art 29
Uitzonderingsregels voetnoten bijlage A Rbk
Materialen en hergebruik/noodzakelijk onderzoek
CROW 210 omgaan met vrijgekomen asfalt
Gedetailleerde behandeling van de verschillende protocollen.
Boorplan;
Onderzoeksstrategie;
Eisen aan rapportage ten behoeve van asfaltcentrale.
Indicatief funderingsonderzoek
Aandachtspunten bij monsterneming;
Beoordeling van resultaten;
Hergebuiksmogelijkheden verschillende (funderings-)materialen.
Rapportage van gecombineerde verhardings- en bodemonderzoeken.
cursus website www.schreurs-groep.nl/verhardingsonderzoek-voor-bodemonderzoekers/
Begindata 14 oktober 2021
Cursusduur 1 dag
Locatie 's-Hertogenbosch
Niveau MBO
Vorm cursus/training
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
kwaliteitsmanagement
gebiedsontwikkeling ISV
monster-neming
hergebruik grond en bagger-specie
ruimtelijke ontwikkeling
handhaving
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodem-sanering
bodembeschermende voorzieningenchecked
Functie Milieukundig veldmedewerker
Auditor
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur
Manager


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Groep BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 06-30 32 94 90
Adresgegevens Beekstraat 54, Kantoor 305 6001 GJ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 07-05-2021