Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: BRL SIKB 1000; Monsterneming voor partijkeuring
Naam BRL SIKB 1000; Monsterneming voor partijkeuring
Omschrijving De cursus gaat in op de verschillende aspecten van de partijkeuring maar het zwaartepunt ligt bij het uitvoeren van het vooronderzoek en het bepalen van de plaatst van de grepen en de greep- en monstergrootte bij regulier onderzoek en onderzoek naar asbest in partijen grond en bagger. Protocol 1001 wordt uitgebreid behandeld, daarnaast wordt er ook kort ingegaan op protocol 1002 en 1003.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor projectleiders.

Locatie

Seats2Meet, centraal station van 's-Hertogenbosch

Kosten

Kosten voor deze cursus bedragen € 845,- (excl. BTW).

Duur

1 dag van 09:00 - 16:00 uur

Programma

Het Besluit bodemkwaliteit in het kort
BRL SIKB 1000
Definities
Kwaliteitsboriging
Eisen aan de opdrachtnemer / certificaathouder
Accreditatie/certificatie monsterneming conform AS/BRL1000
Protocollen 1001-1002-1003
Partijkeuring grond / bagger / N-bouwstof
Kader bepalen
Vooronderzoek (NEN5725)
Partij definieren
Monsternemingsplan
Minimale en effectieve greep- en monstergrootte
Systematische en aselecte monsterneming
Statische partijen (coördinatiestelsel, depot, in situ)
Materiaalstromen (transportband, stortstroom)
Monstervoorbehandeling en monsteroverdracht
Monsternemingsformulier
cursus website www.schreurs-groep.nl/brl-sikb-1000/
Begindata 6 oktober 2021
Cursusduur
Locatie
Niveau MBO
HBO
WO
Vorm cursus/training
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
kwaliteitsmanagement
monster-neming
hergebruik grond en bagger-specie
veldwerk
ruimtelijke ontwikkeling
handhaving
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodem-sanering
bodembeschermende voorzieningenchecked
beleidsvormend/ondersteunend
Functie Milieukundig veldmedewerker
Auditor
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Groep BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 06-30 32 94 90
Adresgegevens Beekstraat 54, Kantoor 305 6001 GJ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 08-06-2021