Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: BRL SIKB 1000; Monsterneming voor partijkeuring
Naam BRL SIKB 1000; Monsterneming voor partijkeuring
Omschrijving De cursus gaat in op de verschillende aspecten van de partijkeuring maar het zwaartepunt ligt bij het uitvoeren van het vooronderzoek en het bepalen van de plaatst van de grepen en de greep- en monstergrootte bij regulier onderzoek en onderzoek naar asbest in partijen grond en bagger.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor veldmedewerkers en projectleiders.
De cursus is zodanig opgezet dat de 1e dag voldoende is voor de veldmedewerkers die alleen grond of N-bouwstoffen bemonsteren.

Locatie

Seats2Meet, centraal station van 's-Hertogenbosch

Kosten

Kosten voor deze cursus bedragen € 845,- (excl. BTW).

Duur

1 dag van 09:00 - 16:00 uur

Resultaat

Bewijs van deelname

Over ons
Schreurs Opleidingen is al jaren gespecialiseerd in wet- en regelgeving met betrekking tot grond, bouw- en afvalstoffen. De laatste jaren heeft deze kennis zich verder uitgebreid naar overige bodemgerelateerde vakgebieden. Deze kennis, gebundeld met de kennis van een aantal specialisten willen wij graag op diverse manieren delen door middel van cursussen, advies, software en nog veel meer. Interesse in wat Schreurs Groep voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak!

Contact
Heeft u vragen over deze of een van onze andere cursussen/workshops? Neem dan gerust contact met ons op via info@schreurs-opleidingen.nl.
Aanmelden? Klik hier voor het aanmeldformulier!

Programma

Het Besluit bodemkwaliteit en de monsterneming
Uitgangspunten en algemene regels
Proeven, analyses en monsterneming
Accreditatie/certificatie monsterneming conform AS/BRL1000
Accreditatie/certificatie conform AS1000 resp. BRL1000
Welke eisen worden gesteld aan de monsternemers en projectleiders?
Eisen aan de offerte en rapportage
Eisen aan de uitbesteding en inhuur personeel
Kwaliteitsbewakingspunten bij de monsterneming
1e en 2e lijnscontrole
Monsterneming van grond (G) en niet-vormgegeven (N) bouwstoffen
Minimale en effectieve greep- en monstergrootte
Aselecte monsterneming
Statische partijen (coördinatiestelsel, depot, in situ)
Materiaalstromen (transportband, stortstroom)
Monstervoorbehandeling en monsteroverdracht
Oefeningen
SIKB BRL/AS 1000 en protocollen 1001 en 1002
Inhoud monsternemingformulieren
cursus website https://www.schreurs-groep.nl/brl-sikb-1000/
Begindata 19 mei 2021
Cursusduur
Locatie
Niveau MBO
HBO
WO
Vorm cursus/training
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
kwaliteitsmanagement
monster-neming
hergebruik grond en bagger-specie
veldwerk
ruimtelijke ontwikkeling
handhaving
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodem-sanering
bodembeschermende voorzieningenchecked
beleidsvormend/ondersteunend
Functie Milieukundig veldmedewerker
Auditor
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Groep BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 06-30 32 94 90
Adresgegevens Beekstraat 54, Kantoor 305 6001 GJ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 22-02-2021