Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Besluit bodemkwaliteit Handhaving
Naam Besluit bodemkwaliteit Handhaving
Omschrijving De cursus behandelt de verschillende wijze waarop het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) gehandhaafd kán worden en gehandhaafd wordt, welke bevoegdheden een handhaver heeft en welke gegevens opvraagbaar zijn.

Daarnaast wordt aandacht besteedt aan de recente ontwikkelingen en de rol van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en tot slot worden vraagstukken vanuit de praktijk behandeld.
Voor handhavend Nederland een zeer aan te bevelen cursus.

Doelgroep

Deze cursus biedt aan handhavers en toezichthouders inzicht in de mogelijkheden van handhaving van het Besluit bodem kwaliteit. De cursus is geschikt voor alle handhavers, zowel op lokaal als landelijk niveau. Tevens is deze cursus zeer geschikt voor aannemers, adviseurs en personen die meer inzicht wensen in de verschillende facetten van handhaving en op welke wijze hier in de praktijk mee omgegaan wordt.

Locatie

Seats2Meet, centraal station van 's-Hertogenbosch

Kosten

Kosten voor deze cursus bedragen € 845,- (excl. BTW).

Duur

1 dag van 09:00 - 16:00 uur

Resultaat

Bewijs van deelname

Over ons

Schreurs Opleidingen is al jaren gespecialiseerd in wet- en regelgeving met betrekking tot grond, bouw- en afvalstoffen. De laatste jaren heeft deze kennis zich verder uitgebreid naar overige bodemgerelateerde vakgebieden. Deze kennis, gebundeld met de kennis van een aantal specialisten willen wij graag op diverse manieren delen door middel van cursussen, advies, software en nog veel meer. Interesse in wat Schreurs Groep voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak!

Contact

Heeft u vragen over deze of een van onze andere cursussen/workshops? Neem dan gerust contact met ons op via info@schreurs-opleidingen.nl.
Aanmelden? Klik hier voor het aanmeldformulier!

Programma

Besluit bodemkwaliteit
Definities en begrippen
Kwaliteit van de uitvoering
Handhaving Besluit bodemkwaliteit
Bevoegd gezag
Aandachtpunten bij de handhaving
Melding aan bevoegd gezag
Handhaving Besluit bodemkwaliteit
Handhaving van de kwaliteitsverklaring
Keuring door de handhaver
Jurisprudentie
Rol verschillende bevoegde gezagen en instanties (laatste ontwikkelingen)
ILenT
Gemeenten
Bodemplus
Casus en vragen uit de praktijk
cursus website https://www.schreurs-groep.nl/besluit-bodemkwaliteit-handhaving/
Begindata 4 juni 2021 / 7 juli 2021
Cursusduur
Locatie
Niveau MBO
HBO
WO
Vorm cursus/training
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
kwaliteitsmanagement
hergebruik grond en bagger-specie
veldwerk
ruimtelijke ontwikkeling
handhaving
vastgoed en milieu
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodembeschermende voorzieningenchecked
beleidsvormend/ondersteunend
Functie Auditor
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Groep BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 06-30 32 94 90
Adresgegevens Beekstraat 54, Kantoor 305 6001 GJ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 22-04-2021