Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: BRL 9335; Grond (protocol 1,2 en 9)
Naam BRL 9335; Grond (protocol 1,2 en 9)
Omschrijving De hele BRL is gemoderniseerd en is in april 2018 van kracht geworden. Weten wat er allemaal veranderd is de laatste jaren en wat er binnenkort nog meer veranderd? Volg dan de eerst volgende cursus!

De cursus behandelt de verschillende onderwerpen van de BRL9335 welke van belang zijn bij de werkzaamheden van grondbanken en grondverzetbedrijven. De omgang met (verschillende) grondstromen, partijen grond zonder keuring, het opsplitsen en samenvoegen van partijen, wat mag wel en wat niet? Het zijn allemaal vraagstukken waar je in de praktijk geconfronteerd wordt. Deze cursus biedt een nieuwe kijk op grondverzet en leert je omgaan met de uitzonderingspositie van de BRL 9335. Via certificering voor deze BRL worden handelingen mogelijk die anders door het Besluit Bodemkwaliteit niet zijn toegestaan.

Locatie
Seats2Meet, centraal station van 's-Hertogenbosch

Kosten
Kosten voor deze cursus bedragen €845,- (excl. BTW)

Duur
1 dag van 09:00 - 16:00 uur

Resultaat
Bewijs van deelname

Doelgroep
De cursus is interessant voor grondbanken en grondverzetbedrijven, maar ook voor adviesbureaus, omgevingsdiensten, waterschappen en gemeenten.
Kortom een must voor iedereen die met grondverzet te maken heeft, op welke manier dan ook!


Over ons
Schreurs Opleidingen is al jaren gespecialiseerd in wet- en regelgeving met betrekking tot grond, bouw- en afvalstoffen. De laatste jaren heeft deze kennis zich verder uitgebreid naar overige bodemgerelateerde vakgebieden. Deze kennis, gebundeld met de kennis van een aantal specialisten willen wij graag op diverse manieren delen door middel van cursussen, advies, software en nog veel meer. Interesse in wat Schreurs Groep voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak!

Contact
Heeft u vragen over deze of een van onze andere cursussen/workshops? Neem dan gerust contact met ons op via info@schreurs-opleidingen.nl.
Aanmelden? Klik hier voor het aanmeldformulier!

Programma

Besluit bodemkwaliteit
Definities en begrippen
Kwaliteit van de uitvoering
Protocol-1 Individuele partijen grond
Doel en toepassingsgebied
Werkwijze
Eindkwalificatie en toetsing
Partij- / depotbeheer
Protocol-2 Grond uit projecten
Doel en werkingsgebied
Grootschalige projecten
Bepaling keuringsfrequentie
Uitvoeringsfase
Protocol-9 Civieltechnische keuring
Doel en werkingsgebied
Werkwijze
Casus en vragen uit de praktijk
cursus website www.schreurs-groep.nl/brl-sikb-9335-grondverzet-van-individuele-partijen-en-bij-grootschalige-projecten/
Begindata 11 oktober 2021
Cursusduur 1 dag
Locatie 's-Hertogenbosch
Niveau MBO
HBO
Vorm cursus/training
Kernwoorden bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
hergebruik grond en bagger-specie
ruimtelijke ontwikkeling
handhaving
vastgoed en milieu
besluit bodemkwaliteit
bodem-sanering
beleidsvormend/ondersteunend
Functie Milieukundig veldmedewerker
Auditor
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Groep BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 06-30 32 94 90
Adresgegevens Beekstraat 54, Kantoor 305 6001 GJ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 07-06-2021