Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: BRL 7000; Uitvoering (water)bodemsanering en ingrepen in de waterbodem
Naam BRL 7000; Uitvoering (water)bodemsanering en ingrepen in de waterbodem
Omschrijving Samenvatting
Werken onder procescertificaat BRL 7000 vereist dat personeel dat betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden, bekend is met de eisen die vanuit de BRL SIKB 7000 en bijbehorende protocollen aan het proces van de uitvoering van de sanering worden gesteld. Deze cursus beoogt medewerkers kennis bij te brengen van de voor de werkzaamheden relevante beoordelingsrichtlijn en protocollen, zodat bij de werkzaamheden aan deze eisen kan worden voldaan. Aan bod komen o.a. de achtergronden en gevolgen van KWALIBO, het certificatieproces, de eisen aan het kwaliteitssysteem (handboek), de werkvoorbereiding en de uitvoering van de bodemsanering, met bijzondere aandacht voor het uitvoeringsplan en het vastleggen / registreren van de werkzaamheden in het logboek. Hiernaast wordt kort ingegaan op de veiligheid bij bodemsaneringen in relatie tot de registraties in het logboek. Tevens wordt in ruime mate aandacht besteed aan de praktische uitvoering van werkzaamheden en eventuele knelpunten.

Doelgroep
Personeel van de aannemer dat betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van (water)bodemsaneringen onder de BRL SIKB 7000, waaronder de werkvoorbereiders en kwaliteitsverantwoordelijke personen. De cursus is hiernaast ook interessant voor personeel dat betrokken is bij het opzetten, controleren en in stand houden van het kwaliteitszorgsysteem op basis van de BRL SIKB 7000.
cursus website www.schreurs-groep.nl/brl-sikb-7000-uitvoering-water-bodemsanering-en-ingrepen-in-de-waterbodem/
Begindata 8 december 2021
Cursusduur 1 dag
Locatie
Niveau MBO
HBO
WO
Vorm cursus/training
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
kwaliteitsmanagement
gebiedsontwikkeling ISV
monster-neming
hergebruik grond en bagger-specie
veldwerk
handhaving
vastgoed en milieu
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodem-sanering
bodembeschermende voorzieningenchecked
beleidsvormend/ondersteunend
Functie Milieukundig veldmedewerker
Auditor
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur
Manager


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Groep BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 06-30 32 94 90
Adresgegevens Beekstraat 54, Kantoor 305 6001 GJ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 07-05-2021