Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: BRL 6000; Milieukundige begeleiding; een goede basis voor het MKB examen - 2 dgn
Naam BRL 6000; Milieukundige begeleiding; een goede basis voor het MKB examen - 2 dgn
Omschrijving De 2-daagse cursus Milieukundige begeleiding sluit aan bij het door het CCvD vastgestelde functiedocument Milieukundig Begeleider waarin de kennisvelden zijn beschreven die relevant zijn voor de functie van milieukundig begeleider en die hiermee de basis vormt voor het examen MKB. De 5 kennisvelden in het functiedocument MKB zijn:

Uitvoeringsregelingen wetgeving bodembescherming
Van saneringsplan naar bestek en uitvoering
Processturing en administratie
Verificatie en rapportage
Communicatie
Tijdens de eerste dag van de cursus wordt met name ingegaan op de eerste 2 kennisvelden. Behandeld worden de wet- en regelgeving die relevant is bij bodemsaneringen, onderzoek naar bodemverontreinigingen, het gedrag van stoffen in de bodem en de verschillende bodemsaneringstechnieken. Hiernaast wordt aandacht besteed aan de RAW bestekssystematiek en wordt kort ingegaan op de veiligheid bij bodemsaneringen.

De 2e dag van de cursus gaat in op de kennisvelden 3 en 4. Behandeld worden de KWALIBO regeling, de hoofdlijnen van de BRL SIKB 6000, de taken en verantwoordelijkheden bij een bodemsanering en de eisen aan de voorbereiding en uitvoering van de milieukundige begeleiding. Extra aandacht wordt besteed aan de uitvoering van de milieukundige begeleiding op locatie met aandacht voor de processturing, verificatie, de theorie en praktijk van de eindbemonstering en de eisen aan de verslaglegging (logboek en rapportage).  Hiernaast wordt een kort oefenexamen gedaan ter voorbereiding van het theorie examen Milieukundig Begeleider.

Kennisveld 5 “communicatie” wordt niet als aparte module behandeld. De voor de sanering relevante communicatie wordt behandeld bij de andere kennisvelden.

Doelgroep:
Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor milieukundig begeleiders in opleiding die zich willen voorbereiden op het examen MKB (theorie en praktijk). De cursus is ook geschikt voor adviseurs en projectleiders BRL SIKB 6000.
Dag 2 van de cursus is hiernaast ook interessant voor personen die betrokken zijn bij het opzetten, in stand houden en toetsen van kwaliteitssystemen op basis van de BRL SIKB 6000 en handhavers / toezichthouders die zich meer willen verdiepen in wat de BRL SIKB 6000 van de betrokken functionarissen eist.
Van de cursisten die deelnemen als voorbereiding op het examen Milieukundig begeleider wordt verwacht dat ze ten minste over basiskennis beschikken op het gebied van bodemverontreiniging, de uitvoering van veldwerk bij bodemonderzoek en veiligheid bij werken in- en met verontreinigde grond.
cursus website www.schreurs-groep.nl/brl-sikb-6000-basiskennis-mkb-een-goede-basis-voor-het-mkb-examen-2-dgn/
Begindata 7 juli 2021 / 21 september 2021 / 2 november 2021
Cursusduur 2 dagen
Locatie
Niveau MBO
HBO
Vorm cursus/training
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
kwaliteitsmanagement
monster-neming
veldwerk
handhaving
vastgoed en milieu
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodem-sanering
bodembeschermende voorzieningenchecked
bodemcommunicatie
beleidsvormend/ondersteunend
Functie Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Groep BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 06-30 32 94 90
Adresgegevens Beekstraat 54, Kantoor 305 6001 GJ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 04-05-2021