Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Interne Auditor BRL-en
Naam Interne Auditor BRL-en
Omschrijving Samenvatting
Deze cursus is speciaal gericht op het auditen van de verschillende beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende protocollen, welke audits vaak gecombineerd worden met interne audits op het kwaliteitssysteem conform de ISO9001:2015. De cursus begint met het behandelen van de achtergrond voor interne auditing conform de NEN-EN-ISO9011 met het voorbereiden en plannen van audits, het uitvoeren van registreren van audits, het vaststellen en classificeren van bevindingen en het vaststellen en uitvoeren van verbetermaatregelen. Ook wordt ingegaan op het behalen en behouden van de vereiste competenties. Vervolgens komen o.a. de specifieke eisen vanuit de BRL-en aan bod en wordt het uitvoeren van de audits op de BRL SIKB normen en -protocollen behandeld. Bij de cursus wordt o.a. ingegaan op (de voor- en nadelen van) het gebruik van checklists, het plannen en uitvoeren van BRL audits, het omgaan met bevindingen en afwijkingen en natuurlijk het opstellen van een auditrapportage. Per BRL worden de belangrijke te toetsen onderwerpen samengevat. Ook wordt ingegaan op veel gemaakte fouten bij interne auditing.

Doelgroep
Medewerkers van de BRL SIKB gecertificeerde organisatie dat verantwoordelijk is voor het plannen en uitvoeren van interne audits op basis van de BRL SIKB normen en -protocollen en ISO-normen, zoals KAM-Coördinatoren en KAM-medewerkers en andere medewerkers die zich willen kwalificeren als intern auditor. De cursus is ook interessant voor auditoren in opleiding van Certificerende Instellingen die zich richten op de verschillende BRL-en.
cursus website www.schreurs-groep.nl/beoordelingsrichtlijn-interne-audit/
Begindata 28 oktober 2021
Cursusduur
Locatie
Niveau HBO
WO
Vorm cursus/training
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
wet- en regelgeving
kwaliteitsmanagement
handhaving
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodembeschermende voorzieningenchecked
bodemcommunicatie
beleidsvormend/ondersteunend
Functie Auditor
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur
Manager


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Groep BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 06-30 32 94 90
Adresgegevens Beekstraat 54, Kantoor 305 6001 GJ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 14-06-2021