Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Milieukundig veldwerker BRL SIKB 1000/2000 - 3 dgn
Naam Milieukundig veldwerker BRL SIKB 1000/2000 - 3 dgn
Omschrijving Deze cursus behandelt alle eisen die de BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 1000 stellen aan de uitvoering van milieukundig veldwerk. De cursus gaat verspreid over 3 dagen in op de volgende onderwerpen:

Programma

Dag 1: BRL SIKB 2000, protocol 2001 en protocol 2002:
Ochtend: Theorie
BRL SIKB 2000 op hoofdlijnen
Eisen aan veldwerkers
Inzet van assistenten
Eisen aan voorbereiding, uitvoeren en rapporteren van veldwerk.
Omgaan met afwijkingen
NEN5725 en NEN5740 op hoofdlijnen
Vooronderzoek, locatie inspectie en onderzoeksopzet
Uitvoering en de registratie van veldwerk
Protocol 2001: handboringen, peilbuizen en grondmonsters
Protocol 2002: het nemen van grondwatermonsters

Middag: Praktijk
Protocol 2001:
Plaatsen boringen en bemonsteren grond
Plaatsen peilbuis en afwerken peilbuis.
Werken met diverse soorten monsternemingsapparatuur o.a.:
Edelmanboor
Guts
Zuigerboor
Gebruik Casing
Opstellen boorprofiel o.a.:
Textuur
Bijmenging
Registratie afwerking peilbuis
Protocol 2002:
Afpompen en bemonsteren peilbuis


Dag 2: BRL SIKB 2000, protocol 2018

Ochtend: Theorie
Uitvoering en de registratie van veldwerk
NEN5707 op hoofdlijnen
Asbestherkenning
Veiligheid
Protocol 2018 met aansturing, maaiveldinspectie, uitvoering en registratie
Middag: Praktijk
Protocol 2018:
Maaiveldinspectie
Uitvoering bemonstering (asbestgat)
Voorbehandelen, bemonsteren grond en asbest, registratie


Dag 3: BRL SIKB 1000, protocol 1001

Ochtend: Theorie
Protocol 1001: Monsterneming van grond (G)
Voorbereiding, aansturing en veldwerkopdracht.
Minimale en effectieve greep- en monstergrootte
Statische partijen (coördinatiestelsel, depot, in situ)
Materiaalstromen (transportband, stortstroom)
Monstervoorbehandeling en monsteroverdracht
Partijbemonstering op asbest
Middag: Praktijk
Protocol 1001:
Beoordelen partij (partijdefinitie)
Inmeten, tekenen, berekenen volume partij
Bepalen monsternemingspunten systematisch raster
Veldregistratie
cursus website www.schreurs-groep.nl/cursussen-nl/cursusoverzicht/
Begindata 17 mei 2021
Cursusduur 3 dagen
Locatie Veghel
Niveau MBO
Vorm cursus/training
workshop
Kernwoorden wet- en regelgeving
kwaliteitsmanagement
monster-neming
veldwerk
besluit bodemkwaliteit
bodem-sanering
Functie Milieukundig veldmedewerker
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Uitvoerder/ projectleider


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Groep BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 06-30 32 94 90
Adresgegevens Beekstraat 54, Kantoor 305 6001 GJ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 22-01-2021