Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Asbest in grond; wettelijke kader, veiligheid en berekeningen (theorie)
Naam Asbest in grond; wettelijke kader, veiligheid en berekeningen (theorie)
Omschrijving Samenvatting
Onderzoek naar asbest in grond wijkt af van de reguliere werkwijze bij onderzoek naar bodemverontreiniging. Het is niet alleen maatschappelijk gezien een lastige verontreiniging maar behoeft ook een andere werkwijze met veel aandacht voor veiligheid.
Tijdens de cursus asbest in grond worden de verschillende wettelijke kaders behandeld, waaronder de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en de Arbowet. Er wordt kort stilgestaan bij het ontstaan en de herkomst van asbest en bij asbestherkenning. Verder worden de gezondheidsrisico’s en te nemen veiligheidsmaatregelen conform de CROW400 behandeld. Hiernaast wordt uitgebreid ingegaan op de uitvoering van het bodemonderzoek waarbij u moet denken aan de NEN5707, protocol 2018, protocol 1001 en protocol 6001. Ook wordt het uitvoeren van onderzoek naar asbest in een halfverharding besproken. Tot slot wordt er aandacht besteedt aan de wijze waarop de berekening van de asbestconcentratie in grond moet worden uitgevoerd en worden veel gemaakte fouten behandeld.

Doelgroep
De cursus richt zich met name op personen die asbestonderzoek aansturen en/of rapporten van asbestonderzoek in grond (en puin) moeten schrijven, beoordelen en/of toetsen. Ook voor toezichthouders en auditoren is de cursus interessant.
cursus website www.schreurs-groep.nl/asbest-in-grond-wettelijk-kader-veiligheid-en-berekeningen-theorie/
Begindata 12 mei 2021
Cursusduur 1 dag
Locatie Den Bosch
Niveau
Vorm cursus/training
Kernwoorden bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
monster-neming
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodem-sanering
bodembeschermende voorzieningenchecked
beleidsvormend/ondersteunend
Functie Milieukundig veldmedewerker
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Uitvoerder/ projectleider
Bodemadviseur


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Groep BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 06-30 32 94 90
Adresgegevens Bassin 15 6001 GZ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 22-01-2021