Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Asbest in grond; wettelijke kader, veiligheid en berekeningen (theorie)
Naam Asbest in grond; wettelijke kader, veiligheid en berekeningen (theorie)
Omschrijving Samenvatting
Onderzoek naar asbest in grond wijkt af van de reguliere werkwijze bij onderzoek naar bodemverontreiniging. Het is niet alleen maatschappelijk gezien een lastige verontreiniging maar behoeft ook een andere werkwijze met veel aandacht voor veiligheid.
Tijdens de cursus asbest in grond worden de verschillende wettelijke kaders behandeld, waaronder de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en de Arbowet. Er wordt kort stilgestaan bij het ontstaan en de herkomst van asbest en bij asbestherkenning. Verder worden de gezondheidsrisico’s en te nemen veiligheidsmaatregelen conform de CROW400 behandeld. Hiernaast wordt uitgebreid ingegaan op de uitvoering van het bodemonderzoek waarbij u moet denken aan de NEN5707, protocol 2018, protocol 1001 en protocol 6001. Ook wordt het uitvoeren van onderzoek naar asbest in een halfverharding besproken. Tot slot wordt er aandacht besteedt aan de wijze waarop de berekening van de asbestconcentratie in grond moet worden uitgevoerd en worden veel gemaakte fouten behandeld.

Doelgroep
De cursus richt zich met name op personen die asbestonderzoek aansturen en/of rapporten van asbestonderzoek in grond (en puin) moeten schrijven, beoordelen en/of toetsen. Ook voor toezichthouders en auditoren is de cursus interessant.

Programma

Asbest en wettelijk kader
aanleiding voor onderzoek naar asbest in grond / wettelijk kader (o.a. Besluit en Regeling bodemkwaliteit, maar ook insteek vanuit Arbo / CROW400)

Asbest
ontstaan van asbest, winning en productie
soorten asbest
asbesttoepassingen
asbestherkenning
asbestherkenning in grond

Veiligheid / gezondheid
gezondheidsrisico's
wettelijke kader (Arbo / CROW 400)
normen en grenswaarden

Asbestonderzoek
eisen aan vooronderzoek (bij partijkeuringen en bodemonderzoek).
uitvoering van asbestonderzoek conform NEN 5707 en protocol 2018
asbestonderzoek bij partijkeuringen (protocol 1001)
asbestonderzoek bij milieukundige begeleiding (protocol 6001)
uitvoering asbestonderzoek in puin (halfverhardingslagen) conform NEN5897
eisen aan de rapportage (vanuit de normen / protocollen / Bbk)

Beoordeling, berekening en toetsing
berekening van de asbestconcentratie in grond
praktijkbevindingen bij asbestonderzoek / veelgemaakte fouten.
cursus website www.schreurs-groep.nl/asbest-in-grond-wettelijk-kader-veiligheid-en-berekeningen-theorie/
Begindata 21 mei 2021 / 10 december 2021
Cursusduur 1 dag
Locatie Den Bosch
Niveau
Vorm cursus/training
Kernwoorden bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
monster-neming
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodem-sanering
bodembeschermende voorzieningenchecked
beleidsvormend/ondersteunend
Functie Milieukundig veldmedewerker
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Uitvoerder/ projectleider
Bodemadviseur


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Groep BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 06-30 32 94 90
Adresgegevens Beekstraat 54, Kantoor 305 6001 GJ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 07-05-2021