Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: PFAS actueel beleid
Naam PFAS actueel beleid
Omschrijving PFAS (Poly- en perfluoralkyl verbindingen) zoals PFOS, PFOA en GenX zijn ‘nieuwe’ stoffen als het gaat om bodemverontreiniging. De monsterneming wijkt af van het de reguliere werkwijze en Nederlandse laboratoria zijn nog niet geaccrediteerd voor analyse op deze stoffen. 

De definitieve risiconormen en het actuele handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie wordt uitgebreid behandeld in deze halve cursusdag. In de laatste versie worden soepelere normen gehanteerd. Het blijkt echter zeer complex om vast te stellen welke normen bij welke toepassingen horen. In de cursus worden u hiervoor handvaten aangeboden. 

Doelgroep
De cursus richt zich met name op projectleiders, adviseurs en beleidsmakers van zowel overheden, adviesbureaus, aannemers, grondbanken en grondreinigers.

Locatie
Seats2Meet, Centraal Station van 's-Hertogenbosch.

Kosten
€ 375,- (excl. BTW).
(Zie onze kosten & voorwaarden)

Duur
1/2 dag van 09:00 – ca. 12:15 uur

Resultaat
Bewijs van deelname

Programma

PFAS
Wat zijn PFAS
Toepassingen
Risico’s en gedrag in de bodem
Actueel Beleid
PFAS in het kader van de zorgplicht
Risicogrenswaarden grond en grondwater
Rapportages RIVM
Tijdelijk Handelingskader PFAS voor hergebruik PFAS houdende grond
Reeds opgesteld beleid
Opstellen lokaal beleid / gebiedsspecifiek
PFAS in de praktijk
Aandachtspunten
verspreiden van baggerspecie (aangrenzend perceel)
toepassen op landbodem,
toepassen op waterbodem
toepassen in diepe plassengrondwater
PFAS in de toekomst
cursus website www.schreurs-groep.nl/cursus-pfas-in-grond-en-grondwater/
Begindata 15 juni 2021 / 16 november 2021
Cursusduur 0.5 dag
Locatie Den Bosch
Niveau
Vorm
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
gebiedsontwikkeling ISV
monster-neming
hergebruik grond en bagger-specie
veldwerk
ruimtelijke ontwikkeling
handhaving
vastgoed en milieu
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodem-sanering
bodemcommunicatie
beleidsvormend/ondersteunend
Functie Milieukundig veldmedewerker
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Jurist
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur
Opsporings-ambtenaar/BOA
Manager


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Groep BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 06-30 32 94 90
Adresgegevens Beekstraat 54, Kantoor 305 6001 GJ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 07-06-2021