Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: BRL SIKB 9335/ 7500; Grondreiniging; acceptatie, procescontrole en eindkwalificatie
Naam BRL SIKB 9335/ 7500; Grondreiniging; acceptatie, procescontrole en eindkwalificatie
Omschrijving Samenvatting
Het bodemwerkveld wordt beheerst door een stelsel van SIKB-richtlijnen en -protocollen die via het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit in de wet zijn verankerd. In BRL SIKB 7500 zijn de proceseisen vastgelegd voor het (ex situ) procesmatig bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie, veelal vrijgekomen bij (waterbodem)saneringsprojecten. BRL 9335 en dan meer specifiek protocol 9335-2 is, naast kwalificering van grond uit grootschalige projecten, bedoeld voor de steekproefsgewijze procescontrole en eindkwalificatie van de gereinigde grondstromen. De producent kan daarmee de kwaliteit van het gereinigde product door middel van een productcertificaat aantonen.

De cursus gaat in op alle relevante aspecten bij de procesmatige bewerking van verontreinigde grond, van vooracceptatie tot en met uitkeuring van eind- en restproducten op basis van protocol 9335-2.

Locatie & Kosten

Seats2Meet te 's-Hertogenbosch.
Kosten voor deze cursus bedragen € 845,- (excl. BTW).

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers van grondreinigingsbedrijven en grondbanken maar ook medewerkers van controlerende instanties. Voor bedrijven die erkend willen worden voor de BRL SIKB 9335 en/of de BRL SIKB 7500 is de cursus interessant omdat ook het proces van certificering wordt behandeld.

Programma

Positionering en reikwijdte van de BRL 9335 en BRL 7500 in het bodemwerkveld
Besluit en Regeling bodemkwaliteit; algemene regels en relatie met BRL’s
BRL 7500: Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie
Protocol 7510: Procesmatige ex-situ reiniging en immobilisatie van verontreinigde grond en baggerspecie
Definities en begrippen
Protocol 7511: Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie
BRL 9335: Grond
Protocol 9335-2: Grond uit projecten; milieuhygiënische keuring van partijen grond uit
cursus website www.schreurs-groep.nl/brl-sikb-9335-brl-sikb-7500-grondreiniging-acceptatie-procescontrole-en-eindkwalificatie/
Begindata 25 november 2021
Cursusduur 1 dag
Locatie Den Bosch
Niveau MBO
HBO
WO
Vorm cursus/training
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
kwaliteitsmanagement
hergebruik grond en bagger-specie
handhaving
besluit bodemkwaliteit
bodem-sanering
bodemcommunicatie
beleidsvormend/ondersteunend
Functie Auditor
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Uitvoerder/ projectleider
Bodemadviseur
Manager


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Groep BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 06-30 32 94 90
Adresgegevens Beekstraat 54, Kantoor 305 6001 GJ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 07-06-2021