Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: NEN 5720: Verkennend waterbodemonderzoek (incl. NEN 5717)
Naam NEN 5720: Verkennend waterbodemonderzoek (incl. NEN 5717)
Omschrijving Samenvatting
Waterbodemonderzoek is een essentiële stap voorafgaand aan het baggerwerk of voorafgaand aan het dempen van waterlopen. Welke hoeveelheden komen vrij en van welke kwaliteit, en wat kunnen we met de vrijkomende baggerspecie? Het uitvoeren van het juiste waterbodemonderzoek kan hier uitsluitsel over geven.
De cursus gaat in op de verschillende facetten van het waterbodemonderzoek zoals beschreven in de NEN5720, incl. het vooronderzoek conform de NEN5717. Ook wordt er aandacht besteed aan de praktische uitvoering van het waterbodemonderzoek zoals beschreven in de protocol 2003 van de BRL SIKB 2000.

Doelgroep
De cursus is met name bedoeld voor personeel werkzaam bij adviesbureaus die de waterbodemonderzoeken voorbereiden, aansturen en/of uitvoeren en voor medewerkers die de waterbodemonderzoeken moeten toetsen.
cursus website www.schreurs-groep.nl/nen-5720-verkennend-waterbodemonderzoek-incl.-vooronderzoek-conform-nen5717/
Begindata 5 oktober 2021
Cursusduur 1 dag
Locatie `s-Hertogenbosch
Niveau MBO
HBO
WO
Vorm cursus/training
Kernwoorden bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
kwaliteitsmanagement
monster-neming
veldwerk
handhaving
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
beleidsvormend/ondersteunend
Functie Milieukundig veldmedewerker
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Uitvoerder/ projectleider
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Groep BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 06-30 32 94 90
Adresgegevens Beekstraat 54, Kantoor 305 6001 GJ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 08-06-2021