Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Besluit bodemkwaliteit voor toezichthouders en handhavers - 3 dgn
Naam Besluit bodemkwaliteit voor toezichthouders en handhavers - 3 dgn
Omschrijving De cursus bodem en grond voor toezichthouders bestaat uit 3 dagen:

Dag 1: De algemene regels en achtergronden van het Besluit bodemkwaliteit (ook onder Omgevingswet).

Dag 2: Verdieping: De verschillende aspecten van het keuren van grond, bagger en bouwstoffen: van kader en doelstelling tot en met de toetsing aan de eisen in het Besluit bodemkwaliteit.

Dag 3: Voor toezichthouders en handhavers: de verschillende wijze waarop het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) gehandhaafd kán worden en gehandhaafd wordt, welke bevoegdheden een handhaver heeft en welke gegevens opvraagbaar zijn. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan de recente ontwikkelingen en de rol van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en worden vraagstukken vanuit de praktijk behandeld. Tot slot zal korte een vertaalslag worden gegeven over alles straks wordt vormgegeven in de Omgevingswet.

De cursusdagen zijn ook afzonderlijk te volgen indien gewenst. Echter indien er een voorkeur is voor het volgen van alleen de derde dag, wordt verwacht dat de cursist over voldoende basiskennis beschikt van het Besluit bodemkwaliteit. Iedere cursusdag biedt voldoende ruimte voor vragen, praktijkvoorbeelden en ineteractieve oefeningen. Bij alle onderwerpen zullen voorbeelden uit de praktijk worden aangehaald waarbij de nadruk komt te liggen op de vertaalslag van wet- en regelgeving naar de praktijk.

Doelgroep
Het doel van de cursus is om een goede basis te vormen voor de toezichthouders die zelfstandig het veld in gaan en voor nieuwe toezichthouders, tevens kan de cursus een goede opfriscursus vormen voor ervaren toezichthouders.

Locatie & Kosten
Seats2Meet, centraal station van 's-Hertogenbosch
De kosten voor deze 3-daagse cursus bedragen €1.950,- (excl. BTW)
Indien 1 dag: € 845,00 (excl. BTW)

Duur
3 dagen van 09:00 - 16:00 uur

Programma
Dag 1; Algemene regels en uitgangspunten
Uitganspunten
Doelstelling en wettelijk kader Bbk
Achtergronden en uitgangspunten Bbk
Relatie Omgevingswet, Besluit, Regelingen, kwaliteitsborgingsdocumenten, normen, bestekken

Definities en begrippen
Grond en baggerspecie
Bouwstof
Werk
Functioneel zijn van een toepassing
Wie is bevoegd gezag voor wat?

Kwaliteit van de uitvoering
Certificatie en erkenning personen en instellingen
Onafhankelijkheid

Bouwstoffen
Reikwijdte
Regels en vrijstellingen
Bepaling bouwstofkarakter materiaal
Kwaliteitsverklaringen bouwstoffen
Bepaling samenstelling en emissie
Toetsen aan de maximale waarden
Samenvoegen en splitsen partijen
IBC maatregelen
De tabellen met Maximale waarden en vele voetnoten

Grond & baggerspecie
Reikwijdte; nuttige toepassingen, wanneer is Bbk niet van toepassing
Beoordelingskaders; Generiek en gebiedspecifiek
Kwaliteitsverklaringen
Onderzoek grond en bodem, bodemtype correctie en standaard pakketten
Kwaliteitsklassen van de partij en van de bodem
Toetsen toepassen grond & bagger; Kader Algemeen
Grootschalige bodemtoepassing; toepassingseisen en toetsen GBT’s
Verspreiden van baggerspecie; over aangrenzend perceel en in oppervlaktewater

Dag 2; Toetsen

Besluit bodemkwaliteit in het kort
Analyses
Samenstelling
Uitloging, verschillende proeven
Rapportage- en bepalingsgrens
Toetsen bouwstoffen
Regels bij toepassen van bouwstoffen
Toetsen bouwstoffen, normen en regels
Oefening
Toetsen grond & baggerspecie
Splitsen en samenvoegen
Hoe om te gaan bodemkwaliteit en bodemfunctie
Keuze uit de stoffenpakketten
Toetsen in generiek kader; landbodem
Toetsen bij verspreiding baggerspecie
Toetsen bij toepassen in oppervlaktewateren
Toetsen bij Grootschalige bodemtoepassingen (GBT)
Wanneer wel en wanneer geen uitloogonderzoek
Diverse oefeningen / casussen
Dag 3; Handhaving

Besluit bodemkwaliteit
Definities en begrippen
Omgevingswet
Kwaliteit van de uitvoering (hele korte herhaling Bbk)

Handhaving Besluit bodemkwaliteit & Omgevingswet
Bevoegd gezag
Aandachtpunten bij de handhaving
Melding aan bevoegd gezag
Handhaving van de kwaliteitsverklaring
Keuring door de handhaver
Jurisprudentie

Rol verschillende bevoegde gezagen en instanties (laatste ontwikkelingen)
ILenT
Gemeenten
Bodemplus

Casus en vragen uit de praktijk
cursus website www.schreurs-groep.nl/bodem-en-grond-voor-toezichthouders/
Begindata 1 juli 2021 / 14 september 2021 / 11 november 2021
Cursusduur 3 dagen
Locatie Den Bosch
Niveau MBO
HBO
Vorm cursus/training
Kernwoorden wet- en regelgeving
handhaving
besluit bodemkwaliteit
Functie anders, nl: Handhaving en toezichthouders


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Groep BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 06-30 32 94 90
Adresgegevens Beekstraat 54, Kantoor 305 6001 GJ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 07-06-2021