Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Bodem & bouwstoffen in een circulaire economie
Naam Bodem & bouwstoffen in een circulaire economie
Omschrijving Het Rijksbrede programma gaat uit van een circulaire economie in 2050. In 2030 is de ambitie om het gebruik van primaire grondstoffen met 50% te verminderen
Deze cursus richt zich op materialen zoals grond, puingranulaat, beton, asfalt, bestratingsmaterialen en bouwmaterialen. De technieken van recycling al komen aan bod. Het gaat er echter vooral om hoe je deze technieken kunt implementeren in de praktijk. Dus wat moet een overheidsopdrachtgever doen om circulariteit te bevorderen. Wat kan een aannemer doen om circulariteit te bevorderen.
Welke regelgeving is van belang bij circulariteit van materialen. Wat is de vrijheid hierin. Deze cursus laat de mogelijkheden en onmogelijkheden zien van circulariteit in de praktijk
Om er voor te zorgen dat deze verschillende materialen circulair ingezet kunnen worden is deze cursus opgezet. De bevorderd de circulariteit in de praktijk.

De cursus is met name bedoeld om personeel dat betrokken is bij het ontwerp, aanbesteding, sturing, voorbereiding en uitvoering van infrastructurele werken en bouwwerken te leren omgaan met de circulariteit van bodem en bouwstoffen welke vrijkomen en toegepast kunnen te worden. De cursus is interessant zijn voor medewerkers van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat en aannemers.

cursus website www.schreurs-groep.nl/materialen-bouwstoffen-in-een-circulaire-economie/
Begindata 7 oktober 2021
Cursusduur 1 dag
Locatie Den Bosch
Niveau
Vorm cursus/training
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
kwaliteitsmanagement
hergebruik grond en bagger-specie
ruimtelijke ontwikkeling
handhaving
vastgoed en milieu
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodem-sanering
bodembeschermende voorzieningenchecked
Functie Milieukundig veldmedewerker
Auditor
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur
Manager


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Groep BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 06-30 32 94 90
Adresgegevens Beekstraat 54, Kantoor 305 6001 GJ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 07-06-2021