Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Monsterneming en toepassen van grond, bagger en bouwstoffen - 3 dgn
Naam Monsterneming en toepassen van grond, bagger en bouwstoffen - 3 dgn
Omschrijving Het uitvoeren van een partijkeuring en het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen is niet zo standaard als vaak wordt gedacht. Zowel het Besluit als de BRL staan vol met voetnoten en uitzonderingsregels waardoor iedere toepassing maatwerk is. Om te zorgen dat het traject vanaf het vrijkomen van het materiaal tot aan de toepassing goed verloopt is kennis van de regels en mogelijkheden van groot belang.
Bij deze cursus volgt u de 2-daagse cursus Bbk waarin u we ingaan op de toepassingseisen en - mogelijkheden van grond, bagger en bouwstoffen. We behandelen de belangrijkste onderdelen van het Besluit bodemkwaliteit en gaan in op de toetsregels van bodem, grond, bagger en bouwstoffen. De derde dag is gericht op de monsterneming zelf; de eisen die de BRL SIKB 1000 stelt, het bepalen van de greep- en monstergrootte en het opstellen van het monsternemingsplan en -verslag. Bij alle 3 de dagen is er ruimte voor oefeningen, vragen en discussie en wordt er aandacht besteedt aan de knelpunten in de praktijk.

Doelgroep
Iedereen die te maken heeft met het Besluit bodemkwaliteit: adviseurs, projectleiders, projectmanagers, beleidsmedewerkers, handhavers, juristen, maar bijvoorbeeld ook milieukundig begeleiders.

Locatie

Seats2Meet, centraal station van 's-Hertogenbosch

Kosten

Kosten voor deze cursus bedragen €1.950,- (excl. BTW)

Duur

3 dagen van 09:00 - 16:00 uurProgramma

Dag 1; Algemene regels en uitgangspunten

Omgevingswet in het kort
Besluit bodemkwaliteit:
Uitganspunten
Doelstelling en wettelijk kader Bbk
Achtergronden en uitgangspunten Bbk
Relatie Wet, Besluit, Regelingen, kwaliteitsborgingsdocumenten, normen, bestekken,
Definities en begrippen
Grond en baggerspecie
Bouwstof
Werk
Nuttig en functioneel
Kwaliteit van de uitvoering
Certificatie en erkenning personen en instellingen
Onafhankelijkheid
Bouwstoffen
Reikwijdte
Regels en vrijstellingen
Bepaling bouwstofkarakter materiaal
Kwaliteitsverklaringen bouwstoffen
Bepaling samenstelling en emissie
Toetsen aan de maximale waarden
Samenvoegen en splitsen partijen
IBC maatregelen
De tabellen met Maximale waarden en vele voetnoten
Grond & baggerspecie
Reikwijdte; nuttige toepassingen, wanneer is Bbk niet van toepassing
Beoordelingskaders; Generiek en gebiedspecifiek
Kwaliteitsverklaringen
Onderzoek grond en bodem, bodemtype correctie en standaard pakketten
Kwaliteitsklassen van de partij en van de bodem
Toetsen toepassen grond & bagger; Kader Algemeen
Grootschalige bodemtoepassing; toepassingseisen en toetsen GBT’s
Verspreiden van baggerspecie; over aangrenzend perceel en in oppervlaktewater
Dag 2; Verdieping Besluit bodemkwaliteit

Het besluit bodemkwaliteit (korte herhaling)
Analyses
Samenstelling
Uitloging, verschillende proeven
Rapportage- en bepalingsgrens
Toetsen bouwstoffen
Regels bij toepassen van bouwstoffen
Toetsen bouwstoffen, normen en regels
Oefening
Toetsen grond en bagger
Splitsen en samenvoegen
Hoe om te gaan bodemkwaliteit en bodemfunctie
Keuze uit de stoffenpakketten
Toetsen in generiek kader; landbodem
Toetsen bij verspreiding baggerspecie
Toetsen bij toepassen in oppervlaktewateren
Toetsen bij Grootschalige bodemtoepassingen (GBT)
Wanneer wel en wanneer geen uitloogonderzoek
Diverse oefeningen / casussen

Dag 3; Monsterneming

Het Besluit bodemkwaliteit in het kort
BRL SIKB 1000
Definities
Kwaliteitsboriging
Eisen aan de opdrachtnemer / certificaathouder
Accreditatie/certificatie monsterneming conform AS/BRL1000
Protocollen 1001-1002-1003
Partijkeuring grond / bagger / N-bouwstof
Kader bepalen
Vooronderzoek (NEN5725)
Partij definieren
Monsternemingsplan
Minimale en effectieve greep- en monstergrootte
Systematische en aselecte monsterneming
Statische partijen (coördinatiestelsel, depot, in situ)
Materiaalstromen (transportband, stortstroom)
Monstervoorbehandeling en monsteroverdracht
Monsternemingsformulier
cursus website www.schreurs-groep.nl/cursus-monsterneming-en-toepassen-van-grond-bagger-en-bouwstoffen/
Begindata 14 september 2021
Cursusduur 3 dagen
Locatie Den Bosch
Niveau MBO
HBO
Vorm cursus/training
Kernwoorden wet- en regelgeving
monster-neming
veldwerk
handhaving
besluit bodemkwaliteit
bodem-sanering
Functie Milieukundig veldmedewerker
Milieukundig begeleider
Uitvoerder/ projectleider
Jurist
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur
Opsporings-ambtenaar/BOA
Manager


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Groep BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 06-30 32 94 90
Adresgegevens Beekstraat 54, Kantoor 305 6001 GJ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 08-06-2021