Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Basiscursus Bodem - zeer hoog gewaardeerd, deskundig en compleet
Naam Basiscursus Bodem - zeer hoog gewaardeerd, deskundig en compleet
Omschrijving De aanpak en het beheer van bodemverontreiniging is een complex werkveld waarin zeker nu veel verandert. Zo zijn de implicaties van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022, waarbij de gemeenten het bevoegd gezag voor de fysieke leefomgeving en daarmee ook voor de bodem, groot. Ook stromen voortdurend nieuwe mensen in. Dat zijn zowel recent afgestudeerden als mensen met uitgebreide ervaring in een ander vakgebied. Verder zijn er natuurlijk de bedrijven en instanties die onvrijwillig met bodemverontreiniging te maken krijgen. Daarnaast is het werkveld bodem in sterk in ontwikkeling: naast verontreiniging krijgen we ook te maken met zaken als bodemdaling en de rol van bodem in de energietransitie en de klimaatverandering.

Onze Basiscursus Bodem gaat over bodembeleid, bodemwetgeving maar ook over praktische zaken als de uitvoering van bodemonderzoek en saneringstechnieken. Je krijgt een goed beeld van de bodem in Nederland, het gedrag van verontreinigende stoffen en de belangrijkste vormen van bodemverontreiniging. Ook krijg je inzicht in de rol van probleembezitter, opdrachtgever, handhaver en vergunningverlener. We verdiepen ons in grond- en baggerstromen, het Besluit Bodemkwaliteit en de kwaliteitsborging (Kwalibo) en de wetgeving onder de Aanvullingswet bodem. Op de laatste dag gaan we in op actuele ontwikkelingen in het werkveld, zoals bodemdaling, klimaat, duurzaam bodemgebruik en is er ruimte voor keuzeonderwerpen zoals asbest of veiligheid. Cursisten van deze interactieve cursus ontvangen het boek ‘Gebruikte Bodem’ onder redactie van Charles Odekerken.
cursus website geoplan.nl/cursus/basiscursus-bodem
Begindata 2 november 2021
Cursusduur 5 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
Locatie Utrecht
Niveau MBO
HBO
WO
Vorm cursus/training
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
hergebruik grond en bagger-specie
ruimtelijke ontwikkeling
handhaving
vastgoed en milieu
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodem-sanering
bodembeschermende voorzieningenchecked
beleidsvormend/ondersteunend
Functie Milieukundig veldmedewerker
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Jurist
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur
Opsporings-ambtenaar/BOA


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Geoplan
contact email geoplan@geoplan.nl
Contact persoon Kristian Koster
contact telefoon 0885560570
Adresgegevens Danzigerkade 53, 1013 AP Amsterdam
contact website www.geoplan.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 21-04-2021