Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Basiscursus Bodem - zeer hoog gewaardeerd, deskundig en compleet
Naam Basiscursus Bodem - zeer hoog gewaardeerd, deskundig en compleet
Omschrijving De aanpak en beheer van bodemverontreiniging is een complex werkveld
waarin voortdurend veel verandert en waar voortdurend nieuwe mensen instromen. Zowel mensen die direct van een opleiding afkomen als mensen met uitgebreide ervaring in een ander vakgebied. Ook zijn er natuurlijk de bedrijven en instanties die onvrijwillig met bodemverontreiniging te maken krijgen. Deze ‘onvrijwillige’ instromers worden geconfronteerd met vakjargon en vele valkuilen.

Deze cursus schetst een breed beeld van het bodembeleid, de praktijk en de uitvoering van onderzoeks- en saneringsmethodieken.

Aan de orde komen onder meer:

-de ontwikkelingen binnen de Wet bodembescherming, Circulaire bodemsanering en BUS
-het Besluit Bodemkwaliteit
-de grond- en baggerstromen en de verwerkingsmogelijkheden
-de kwaliteitsborging rond grondstromen en van onderzoek en uitvoering (Kwalibo)

Maar ook hele praktische onderwerpen, als:

-de bodem in Nederland, opbouw en gedrag van grondwater
-de belangrijkste groepen verontreinigingen met hun bronnen en eigenschappen
-de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en sanering
-de mogelijkheden van nieuwe saneringstechnieken

Daarnaast besteden we veel aandacht aan het verkrijgen van inzicht. Wat is de rol van de probleembezitter, opdrachtgever, de handhaver en vergunningverlener? Wat zijn valkuilen, waar moet men op letten? Wat is de waarde of betrouwbaarheid van het bodemonderzoek en de sanering?

Aan het einde van de cursus heeft u vaktechnische ‘basisbagage’, kennis van recente vernieuwingen omtrent beleid, wetgeving en de rollen in het bodemveld en adressen waar relevante informatie/kennis is te vinden.
cursus website geoplan.nl/cursus/basiscursus-bodem
Begindata 9 maart 2021
Cursusduur 4 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
Locatie Utrecht
Niveau MBO
HBO
Vorm cursus/training
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
vastgoed en milieu
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodem-sanering
bodembeschermende voorzieningenchecked
Functie Milieukundig veldmedewerker
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Jurist
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur
Opsporings-ambtenaar/BOA


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Geoplan
contact email geoplan@geoplan.nl
Contact persoon Kristian Koster
contact telefoon 0885560570
Adresgegevens Danzigerkade 53, 1013 AP Amsterdam
contact website www.geoplan.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 03-02-2021