Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Besluit bodemkwaliteit
Naam Besluit bodemkwaliteit
Omschrijving De regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie zijn sinds 2008 opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. Het doel van het Bbk is duurzaam bodembeheer. Dat wil zeggen: een balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu, én gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of aanleg van wegen.

De wetgeving is per 1 januari 2014 verder aangepast. Als iedereen dit nieuwe kader tussen de oren heeft wordt het simpeler. In het Besluit bodemkwaliteit zijn de doelstellingen afgestemd op de normen voor grondverzet en zijn de onderdelen uit de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewater, die betrekking hebben op bodembeleid, geïntegreerd.

Inhoud
In de cursus wordt theorie afgewisseld met praktijk. Zowel in het theoretische als het praktijkgerichte deel wordt het Besluit bodemkwaliteit benaderd vanuit de invalshoek van de partij(en) die deelnemen aan de cursus. In het praktijkgerichte deel worden in subgroepen opdrachten uitgewerkt. Met deze opdrachten wordt een vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor iedereen die in de dagelijkse praktijk geconfronteerd wordt met het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen, en/of betrokken is bij het op de kant of in oppervlaktewater verspreiden van baggerspecie. Hierbij valt te denken aan opdrachtgevers, aannemers/ uitvoerders, medewerkers van het bevoegd gezag (gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en waterkwaliteitsbeheerders) en personen werkzaam bij adviesbureaus.
cursus website geoplan.nl/cursus/besluit-bodemkwaliteit
Begindata 4 maart 2021
Cursusduur 2 dagen
Locatie Utrecht
Niveau MBO
HBO
Vorm cursus/training
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
wet- en regelgeving
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodembeschermende voorzieningenchecked
Functie Milieukundig veldmedewerker
Milieukundig begeleider
Directie-voerder saneringen


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Geoplan
contact email geoplan@geoplan.nl
Contact persoon Kristian Koster
contact telefoon 0885560570
Adresgegevens Danzigerkade 53, 1013 AP Amsterdam
contact website www.geoplan.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 03-02-2021